Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món
Blog

Comissió d’Estudi de l’Atenció Primària sí, però no de qualsevol manera

Júlia Pérez Català (Relacions Institucionals),

L’Atenció Primària no és un nivell assistencial més, és el nucli d’un sistema de salut sostenible, universal i inclusiu i el primer nivell de contacte amb les persones. Les seves característiques la fan la més idònia i cost-efectiva per acompanyar totes les necessitats de salut d’una persona al llarg de la seva vida. L’OMS estima que pot arribar a satisfer més del 70% de les necessitats en salut de la població.

Però ja fa massa temps que no funciona, i massa temps que demanem més finançament, més recursos, més personal i que es reconegui la seva importància dins el sistema sanitari.

Durant la negociació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023es va acordar la creació d’una Comissió d’Estudi sobre els criteris de finançament de l’Atenció Primàriaal Parlament de Catalunya. Les entitats que constituïm la campanya unitària «25% Atenció Primària JA», vam fer arribar una proposta detallada als grups parlamentaris amb recomanacions i propostes per la creació d’aquesta Comissió.

Vam considerar necessari que no només abordés el finançament, sinó també altres aspectes essencials pel bon funcionament de l’Atenció Primària; el seu model i conceptualització, com satisfer l’accessibilitat i longitudinalitat, la seva coordinació amb altres especialitats, la transparència dels comptes, la cartera de serveis, la dotació de professionals, el seu reconeixement, entre d’altres. També vam creure important que pogués comptar amb persones expertes en Atenció Primària per enriquir, amb el seu coneixement i expertesa, els debats de les sessions de treball.

El 4 de setembre es va publicar al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya una«Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre els criteris que conformin el 25% del pes de l’atenció primària en el pressupost destinat a la provisió de serveis sanitaris»que no recull les nostres recomanacions i no respon a les necessitats i reptes de l’Atenció Primària.

Destinar esforços, recursos i temps a una Comissió d’Estudiper analitzar únicament els criteris que han de conformar el 25% del pressupost és una oportunitat perduda, deixa al marge molts aspectes que tenen una influència directa en el bon funcionament de l’Atenció Primària, així com de tot el sistema sanitari, i que repercuteixen en la millora de la salut de les persones i la capacitat de garantir el dret d’accés a la salut a tota la població.

La proposta tampoc inclou la incorporació en la seva composició de persones expertes, com si es va fer en la Resolució 12/XIV del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions. Cal donar veu als representants d’entitats especialistes en atenció primària i dels moviments socials en defensa de la sanitat pública al llarg de totes les sessions de treball de la Comissió.

Per aquest motiu, demanem que es modifiqui la proposta de la manera següent:

1. Incloent la figura de la persona experta en la composició de la Comissió.

2. Ampliant l’objecte d’estudi de la Comissió, per abordar tots aquells aspectes que tenen una importància cabdal en els debats l’Atenció Primària.

3. Modificant la referència al 25% sobre «el pressupost destinat a la provisió de serveis sanitaris» i substituint-ho per «la despesa total sanitària».

Aquesta Comissió d’Estudi pot ser una bona oportunitat. Pot servir per debatre sobre el model i finançament de l’Atenció Primària, sobre com millorar-la i fer-la més accessible, sobre com cuidar i reconèixer als seus professionals. El que no pot fer és servir per dilatar i posposar la urgent necessitat d’enfortir aquest nivell assistencial.

Es necessiten canvis, més recursos, més inversió. I es necessiten ara.