Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Les principals preocupacions d'Amnistia Internacional sobre la situació dels drets humans a l'Estat espanyol apareixen en l'informe anual que cada any publica l'organització i en el web d'AI Espanya.

Pel que fa específicament a Catalunya, Amnistia Internacional demana a les autoritats públiques un compromís ferm, públic i visible amb la protecció i la promoció dels drets humans dins i fora del nostre territori.


El paper de les administracions catalanes (Govern, Parlament i Ajuntaments) és essencial per al respecte i la protecció dels drets humans. Per una banda, tenen competències exclusives en àmbits que afecten directament els drets de les persones (com sanitat o educació), i són els primers interlocutors per a víctimes de vulneracions dels drets humans en la cerca de protecció i justícia. D'altra banda, són agents d'acció exterior que poden assumir un paper fonamental en la defensa dels drets humans al món.

A Amnistia Internacional Catalunya disposem d'un document de Prioritats de drets humans que, segons la nostra organització, haurien de regir l'actuació del Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i els ens locals. Volem mantenir una interlocució fluida amb les autoritats catalanes mitjançant iniciatives adreçades a la promoció, protecció i respecte dels drets humans en l'àmbit intern i en l'acció exterior.

>> PRIORITATS de drets humans per a la XV Legislatura (Parlament i Govern de la Generalitat) - juny 2024 (PDF)

>> PRIORITATS de drets humans per a Ajuntaments i ens locals - maig 2023 (PDF)

Les actuals prioritats de treball amb autoritats catalanes són:
 

  1. Promoure la Justícia de Gènere, desenvolupant totes les mesures necessàries per a protegir els drets de dones i nenes, especialment aquelles en situació de més vulnerabilitat, com ara les víctimes de violència masclista, violència sexual, treballadores sexuals, o víctimes de tràfic de persones.

  2. Protegir el dret a la protesta i la llibertat d’expressió, evitant restringir o interferir en l’exercici d’aquest dret i impulsant reformes legals i organitzatives per assegurar que les actuacions policials i l’ús d’armes i eines policials compleixen amb els estàndards internacionals de drets humans, garantint més transparència i rendició de comptes.

  3. Garantir el dret a la salut, assegurant l’accés a l’atenció sanitària per a tota la població sense cap mena de discriminació i consolidant l’Atenció Primària com l’eix vertebrador del sistema públic de salut, incrementant-ne els seus recursos i garantint-ne la seva accessibilitat i longitudinalitat, cuidant també els i les seves professionals.

  4. Defensar el dret a una vida digne a les persones residents, garantint el dret a la veritat, justícia i reparació per les més de 10.000 persones mortes que vivien en residències durant la pandèmia i les seves famílies i adoptar tots els canvis legislatius necessaris per protegir els seus drets en les residències.

  5. Avançar cap a a la realització efectiva del dret a l’habitatge, mantenint mesures relatives al control de preus de zones tensionades del mercat, incrementant el parc públic d’habitatge i assegurant que tots els desallotjaments compleixen amb suficients garanties de protecció de drets humans.

  6. Assegurar que tota persona o col·lectiu té accés als drets econòmics, socials i culturals garantint l’obtenció del padró, sense cap tipus de discriminació, i desenvolupant les mesures necessàries per assegurar que els ens locals no obstaculitzen l’empadronament.

  7. Rebutjar discursos o iniciatives que promoguin la discriminació i contribueixin a difondre imatges negatives sobre individus o col·lectius, protegint els drets de persones que pateixen discriminació, establint mecanismes de prevenció i protecció efectius i promovent polítiques antirracistes destinades a eliminar la discriminació en tots els seus àmbits i a promoure l’entesa i la tolerància.

  8. Incorporar la defensa dels drets humans com un eix transversal de l’acció exterior de totes les institucions catalanes, promovent activament mesures que avancin en els reptes globals de drets humans i protegint el treball de defensores i defensors de drets humans arreu del món, sobretot aquells en situació de risc. Alhora cal garantir la coherència de la promoció internacional de les empreses catalanes amb el respecte dels drets humans mitjançant la creació d'un centre que avaluï i controli les activitats de les empreses que operen en altres països.