Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Com en la resta del món, a Amnistia Internacional Catalunya fem la nostra feina amb una independència absoluta. No acceptem subvencions de governs ni donacions de partits polítics per dur a terme les nostres investigacions i campanyes. D'aquesta manera preservem la nostra imparcialitat i llibertat d'acció.

A Amnistia Internacional necessitem ser independents per fer la nostra feina amb imparcialitat. Per això comptem amb una àmplia base de socis i sòcies que creix dia a dia, que dona estabilitat i legitimitat a l'organització i que constitueix la nostra veritable força: invertim molts esforços i recursos per ser cada dia més gent.

Cada soci/a és important per seguir fent realitat la defensa dels drets humans i ser l'esperança de moltes persones que pateixen injustícies a tot del món.

A finals de 2023 comptàvem amb 100.955 socis i sòcies a tot l'estat, 19.283 dels quals a Catalunya, la xifra més alta de la nostra història.

Cada soci i cada sòcia és important per seguir fent realitat la defensa dels drets humans i ser l'esperança de moltes persones que pateixen injustícies a tot del món.

A Espanya, Amnistia Internacional és una associació reconeguda d'utilitat pública. Els nostres comptes anuals, la memòria d'activitats i l'informe d'auditoria es presenten i s'aproven cada any en l'Assemblea General Federal de socis i sòcies, i es dipositen cada any en el Ministeri de l'Interior.

Amnistia Internacional Catalunya també és una associació reconeguda d'utilitat pública. Els nostres comptes anuals, la memòria d'activitats i l'informe d'auditoria es presenten i s'aproven cada any en l'Assemblea General de socis i sòcies, i es dipositen cada any al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

El 2023 els ingressos d'AI Espanya, que van superar els 13,5 milions d'euros, provenien en un 98,9% de socis/es, donacions, herències i llegats. Les despeses de suport organitzatiu suposen un 17% del total.

Els sous de les persones que ocupen càrrec directiu a l'organització s'inclouen en la forquilla entre els 53.795 i els 72.025€ bruts anuals. Els salaris dels càrrecs tècnics, entre els 31.565 i els 46.642 bruts anuals. En totes les nostres convocatòries de feina publiquem el sou que oferim per a cada lloc de treball.

Amnistia Internacional, juntament amb 26 organitzacions no governamentals més de diferents àmbits i presents en 150 països, forma part de la  plataforma "Accountable Now"  (fundada el 2008 amb el nom de "Accountability Charter"). El seu objectiu és donar suport a aquestes organitzacions per ser més transparents, que donin una resposta efectiva als i les persones titulars de drets i que s'orientin a l'impacte. Els compromisos assumits per totes les organitzacions que formen part d'aquesta plataforma són: respecte als drets humans, el medi ambient, la independència, la transparència, l'eficiència, activitats responsable de lobby i incidència, participació i diversitat, i fer-ho tot de forma ètica i professional.

Impacte i casos d'èxit el 2023

En aquest article del blog d'Amnistia Internacional Espanya pots conèixer com vam treballar pels drets humans el 2023 i algunes dels èxits de drets humans i canvis en lleis assolits gràcies a la col·laboració de totes les persones que ens donen suport, més de 10 milions a tot el món.

Aquesta va ser una part de l'impacte del nostre treball pels drets humans arreu del món.

Algunes xifres de 2023

+20 mil

visites diàries al web estatal

+813 mil

seguidors/es a xarxes socials

+653 mil

de firmes per casos

+2.000

activistes presencials

+1.500

activistes digitals

+2.164

impactes en mitjans de comunicació a Catalunya