Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Som un moviment global, independent i democràtic, amb més de 10 milions de socis i sòcies, activistes i simpatitzants que es prenen la justícia com una cosa personal. Treballem perquè totes les persones puguin gaudir dels drets humans.

Amb el rigor de les nostres investigacions i la independència de qualsevol govern, ideologia política, interès econòmic o creença religiosa, un dels nostres senyals d'identitat és l'activisme.

Els i les nostres activistes s'organitzen principalment en Grups Locals que actuen en el seu àmbit territorial. En l'àmbit estatal, les Seccions s'ocupen de desenvolupar el treball a cada país, de mantenir relacions institucionals amb autoritats, donar suport i coordinar el treball de l'activismes i atendre els socis i sòcies de l'organització.

El nostre Secretariat Internacional, amb oficina central a Londres i oficines regionals a diferents ciutats de l'Àfrica (Tunis, Dakar, Nairobi, Johannesburg), l'Amèrica Llatina (Mèxic), Àsia (Hong Kong) i el Pròxim Orient (Beirut), coordina el treball d'investigació sobre violacions dels drets humans en el món. També dissenya les campanyes i les prioritats d'acció i mobilització global. La persona responsable del Secretariat Internacional és la Secretària General, actualment Agnès Callamard.

L'Assemblea Global és l'òrgan suprem de representació global. És una assemblea anual de delegats i delegades, persones voluntàries en la seva majoria, que representen les diferents oficines d'AI d'arreu del món. Els delegats/ades decideixen democràticament quins afers cal abordar i com fer-ho. També elegeixen una  Junta Directiva Internacional, formada per persones voluntàries que es presenten a aquests càrrecs de manera altruista. Aquesta Junta és el nostre màxim òrgan de govern internacional entre assemblees.

I a Catalunya i Espanya?

Amnistia Internacional Espanya comptava, a finals de 2023, amb 100.955 socis i sòcies i més de 2.700 activistes repartits, la seva majoria, en 124 agrupacions locals, autonòmiques i universitàries. També compta amb una Xarxa d'Escoles pels Drets Humans que mobilitza milers d'estudiants i amb una Xarxa d'Accions Urgents, amb prop de 1.600 persones, que s'activa quan algú, en algun lloc del món, es troba en situació de risc extrem.

A més, prop de mig milió de ciberactivistes col·laboren habitualment firmant les nostres peticions a governs, autoritats o empreses a través del nostre web, i mig milió més de persones formen la nostra comunitat a les xarxes socials, on interactuem i mantenim una conversa permanent sobre drets humans i les nostres accions i campanyes per sumar més suports.

L'Assemblea General Federal  (AGF) és l'òrgan màxim de l'organització a Espanya. Es reuneix anualment a finals d'abril i està formada per tots els socis i sòcies, que tenen dret a vot. S'hi aproven els temes més rellevants, com la memòria d'activitats, les prioritats de treball, els comptes o els pressupostos. També s'elegeixen els i les representants de la Junta Directiva, l'òrgan màxim de govern de l'organització entre assemblees. Està format per set socis/es que no reben cap remuneració: Beth Gelb (presidenta), Oscar Paz (tresorer), María Ramírez (secretària), Isabel García, José Manuel Mur, Pau Bares y Nieves Gascón (vocals).

A més, disposem d'altres òrgans de control, assessorament i debat. Entre els quals el Consell General Federal (CGF),espai anual de debat i aprenentatge per als grups d'activistes de l'organització. Es reuneix anualment a Madrid.

El Secretariat Estatal de l'organització està situat a Madrid. La seva funció és donar suport i coordinar la feina tècnica d'Amnistia Internacional a Espanya. Està integrat per personal contractat, inclòs un director (Esteban Beltrán), i activistes voluntaris, que col·laboren organitzats en Equips o de manera individual.

Amnistia Internacional Catalunya (AIC) és una associació sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia que forma part d'Amnistia Internacional Espanya com a estructura federada des de 1994. Des del seu àmbit d'actuació (Catalunya), contribueix a les estratègies i objectius proposats per l'organització per promoure el respecte dels drets humans arreu del món.

AIC comptava, a finals de 2023, amb 19.283 socis i sòcies, 15 grups locals, d'acció i universitaris, i un grup especialitzat (Educació).

AIC col·labora amb els Secretariats estatal i internacional en l'elaboració d'informes i el treball reactiu i de seguiment de denúncies sobre violacions i abusos als drets humans a Catalunya. A més, duu a terme accions d'incidència en els òrgans d'administració i decisió política (Parlament, Generalitat i ens locals) i de promoció i educació dels drets humans en tots els àmbits.

L'Assemblea General de socis i sòcies d'AIC té lloc anualment a principis d'abril i fa rendició de comptes i aprova plans d'acció i pressupostos. També elegeix la Junta Directiva, formada actualment per: Blanca Hernández Martín (presidenta), Jordi Baltà (vicepresident), Joan Vilella (tresorer) i Quim Ruiz (secretari).

L'oficina d'AIC està situada a Barcelona. Està integrada per personal contractat, estudiants en pràctiques i voluntariat. L'equip actual el formen:

Adriana Ribas - Coordinació
Alícia Artiaga - Administració i Finances
Alba Herrera - Activisme / Mobilització
Júlia Pérez Català - Relacions institucionals
Dani Vilaró - Comunicació
Jordi Viñals - Activisme / Mobilització
Lucía Hoyo - Estudiant en pràctiques
Gerard River - Voluntari
Maria Torrabadella - Voluntària
Anna Casal Vilasetrú - Col·laboradora blog
Laura Vidal - Col·laboradora blog

Som una associació sense ànim de lucre declarada d'Utilitat Pública, i aquests són els nostres Estatuts:

És millor encendre una espelma que maleir la foscor

Dita de Confuci

Socis/es d'AI Espanya a l'Assemblea General Federal 2019 a Ourense

Els qui avui senten una sensació d'impotència poden donar suport a Amnistia Internacional i ajudar-la a defensar la llibertat i la justícia

Peter Benenson, fundador d'AI