Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Xarxa Educativa

 Xarxa Educativa pels Drets Humans


La Xarxa Educativa pels Drets Humans és una iniciativa d'Amnistia Internacional per fer del centre escolar un espai de reflexió sobre aquesta qüestió en un marc participatiu i interactiu. A més, és una invitació per a la comunitat educativa (professorat, alumnat, personal no docent, pares i mares) perquè es comprometi amb la lluita pels drets humans, esdevenint activistes.
Contacte: redescuelas@es.amnesty.org

Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya

El 1996 naixia la web del grup d'Educació d'AIC. Al llarg d'aquests anys, aquest grup especialitzat d'activistes ha anat recollint i difonent recursos amb el propòsit que siguin de consulta i utilitat a qualsevol persona o entitat interessada en l'educació en drets humans. Aquesta pàgina funciona ara com a repositori de materials antics que no estan actualitzats.
Contacte: edu@amnistiacatalunya.org

Educació en drets humans: per què i com la treballem?

    • Empodera les persones per reclamar els seus drets.
    • Garanteix que els qui ocupen posicions de poder coneguin les seves responsabilitats.
    • Ajuda les persones a desenvolupar les habilitats i actituds necessàries per promoure la igualtat, la dignitat i el respecte a les seves comunitats i societats i en tot el món.
    • Ajuda a consolidar el moviment dels drets humans, establint entre les persones connexions basades en els seus valors, i capacitant-les per tal que participin en la promoció dels drets humans en les seves comunitats i societats i en tot el món.

Treballem amb comunitats educatives (famílies, mestres), a escoles i universitats i en entorns professionals per sensibilitzar sobre drets humans, ampliar coneixements i potenciar valors, habilitats i actituds que aquests actors necessiten per aplicar i promoure els drets humans en la seva vida i el seu àmbit d'actuació.

Activitat de la Xarxa d'Escola pels Drets Humans amb activistes del grup de Barcelona-L'Hospitalet.

L'educació en drets humans és fonamental per abordar les causes subjacents de les violacions d'aquests drets. Creant un entorn favorable al pensament crític, donem espai a les persones perquè reflexionin sobre els seus propis valors i actituds. Al cap i a la fi, l'educació en drets humans serveix per prevenir abusos contra els drets humans, combatre la discriminació, promoure la igualtat i fomentar la participació de la gent en processos de presa de decisions.