Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Xarxa Educativa

 Xarxa Educativa pels Drets Humans


La Xarxa Educativa pels Drets Humans és una iniciativa d'Amnistia Internacional per fer del centre escolar un espai de reflexió sobre aquesta qüestió en un marc participatiu i interactiu. A més, és una invitació per a la comunitat educativa (professorat, alumnat, personal no docent, pares i mares) perquè es comprometi amb la lluita pels drets humans, esdevenint activistes.
Contacte: redescuelas@es.amnesty.org

Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya

El 1996 naixia la web del grup d'Educació d'AIC. Al llarg d'aquests anys, aquest grup especialitzat d'activistes ha anat recollint i difonent recursos amb el propòsit que siguin de consulta i utilitat a qualsevol persona o entitat interessada en l'educació en drets humans. Aquesta pàgina funciona ara com a repositori de materials antics que no estan actualitzats.
Contacte: edu@amnistiacatalunya.org

Educació en drets humans: per què i com la treballem?

L'educació en drets humans és un procés que qualsevol pot emprendre, a qualsevol edat i en qualsevol lloc, per a aprendre sobre els seus drets humans –i els d'altres persones– i la manera de reclamar-los. Serveix a les persones per a desenvolupar les habilitats i actituds necessàries per a promoure la igualtat, la dignitat i el respecte en les seves comunitats i societats i a tot el món.

Treballem amb la gent en les comunitats, en escoles i universitats i en entorns professionals per a sensibilitzar-la a les persones sobre els seus drets humans, ampliar els seus coneixements i potenciar els valors i les habilitats i actituds que necessiten per a aplicar i promoure els drets humans en la seva vida i el seu treball.

Creiem que l'educació en drets humans és fonamental per a abordar les causes subjacents de les violacions d'aquests drets. Creant un entorn favorable al pensament crític, donem espai a les persones perquè reflexionin sobre els seus propis valors i actituds i, en definitiva, modifiquin la seva pròpia conducta. Serveix per a prevenir els abusos contra els drets humans, combatre la discriminació, promoure la igualtat i fomentar la participació de la gent en els processos de presa de decisions.

L'educació en drets humans (EDH) apodera especialment les víctimes d'abusos de drets humans, tant per a exigir la rendició de comptes als qui posseeixen el poder econòmic i polític, com per a aconseguir un canvi sostenible a llarg termini. Aquest apoderament personal i col·lectiu és clau per a acabar amb els cercles viciosos de dependència que es creguin quan no es garanteixen necessitats bàsiques (com a alimentació, aigua i sanejament, habitatge adequat o salut) i aquesta exclusió no es tracta com a violació de drets humans.

Qualsevol persona té dret a disposar d'informació clara i suficient sobre els drets humans i les llibertats fonamentals, així com a l'accés a l'educació i formació en matèria de drets humans. Els governs, per part seva, han de garantir que tota la ciutadania pugui conèixer i aprendre sobre els seus drets humans, tal com estableixen múltiples instruments nacionals, regionals i internacionals.Activitat de la Xarxa d'Escola pels Drets Humans amb activistes del grup de Barcelona-L'Hospitalet.