Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món
Blog

25 anys d’assemblees

Sabina Puig - Vicepresidenta d’AIC,

A Amnistia Internacional, l’abril sol ser un mes important per al debat intern i les presa de decisions. Primer, en el marc de l’Assemblea General d’Amnistia Internacional Catalunya (AIC) i, poques setmanes després, a l’Assemblea General Federal (AGF) de la Secció espanyola. Es tracta de dos espais cabdals en els processos de rendició de comptes, planificació, i elecció dels càrrecs polítics de l’organització.

Dissabte 6 d’abril, els 17.000 socis i sòcies d’Amnistia Internacional a Catalunya van ser convocats a Granollers per participar en la primera d’aquestes dues cites anuals. Cadascuna d’aquestes persones té dret a veu i vot i, si té prou antiguitat, pot presentar-se als càrrecs vacants als diferents òrgans de govern. A les assemblees, totes les decisions es prenen democràticament d’acord amb els Estatuts i reglaments interns de l’organització, en el marc d’unes estratègies i objectius globals i sempre tenint com a referent el dret internacional dels drets humans.

Totes les persones sòcies d’Amnistia Internacional reben informació detallada de les actuacions de l’organització i tenen, a les assemblees, una oportunitat per demanar explicacions i participar en el control de les resolucions i plans aprovats anteriorment. També poden obtenir informació detallada sobre l’execució del pressupost i la corresponent auditoria de comptes.

Pel que fa la planificació, a l’Assemblea de Granollers es va aprovar un Pla d’Acció per al 2019 que dona continuïtat a la feina dels últims anys, tant en l’àmbit nacional com internacional, en la defensa dels drets de les dones; el respecte dels drets humans per part dels agents policials; la protecció del dret a la no discriminació; la millora de les condicions de vida de les persones refugiades; la protecció dels drets a l’habitatge i a la salut; la protecció de les persones defensores de drets humans i el respecte dels drets humans per part de les empreses catalanes a l’exterior.

Com no podia ser d’una altra manera, l’actual situació sociopolítica a Catalunya i la seva repercussió en els drets humans van ser objecte de reflexió. Es va aprovar seguir fent seguiment de la rendició de comptes dels casos d’abús policial durant l’1-O. Durant el 2019 Amnistia Internacional seguirà demanant la llibertat de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart i el compliment de garanties de judici just en el procediment contra ells i les autoritats públiques catalanes processades.

La independència econòmica d’AI suposa llibertat d’acció

Pel que fa al pressupost de l’any 2019 es va optar igualment per una línia de continuïtat, tant en les despeses com en les fonts d’ingressos. Aquestes es basen fonamentalment en les contribucions de les persones associades i en donatius privats: res de contribucions de partits polítics ni subvencions públiques. Val la pena recordar-ho perquè això és el que garanteix la independència real i la llibertat d’acció d’Amnistia Internacional.

D’altra banda, les despeses previstes per l’any 2019 són reflex del que és Amnistia Internacional Catalunya: una petita part d’un moviment global de més de 7 milions de persones, entre sòcies, activistes i simpatitzants. Efectivament, com en anys anteriors, una proporció important dels recursos captats a Catalunya es destinaran a pagar una quota internacional que fa possible que Amnistia Internacional tingui presència a 70 països i es pugui articular al voltant de la seu del Secretariat Internacional a Londres i d’oficines regionals a l’Àfrica, Àsia, Europa Central i Oriental, Amèrica Llatina i Orient Mitjà.

Finalment, de l’Assemblea celebrada a Granollers i que marca els 25 anys de l’organització a Catalunya, cal destacar també que es va renovar parcialment el Comitè Executiu. La incorporació d’Aída Pérez, Julie Boulanger i Maria Darder, tres dones joves, en l’òrgan de lideratge i govern d’Amnistia Internacional Catalunya és sens dubte la millor manera de celebrar aquest aniversari i de generar noves energies per encarar la feina que ens queda per fer en un moment històric particularment hostil per als drets humans.