Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món
Blog

Més protecció a personal sanitari i col·lectius vulnerables

Dani Vilaró (Comunicació),

Arran del debat al Congrés dels Diputats sobre les mesures aprovades pel Govern espanyol per mitigar els efectes socioeconòmics del coronavirus a Espanya, des d’Amnistia Internacional veiem tres prioritats fonamentals: protecció enfront de desallotjaments, també per a les persones amb un lloguer; protecció i reforç de tot el personal sanitari, i adopció de mesures especials per garantir que no quedin enrere col·lectius vulnerables com són les víctimes de violència de gènere i persones migrants i sol·licitants de protecció internacional.

Divendres passat l’expert independent de Nacions Unides sobre l’impacte del deute extern i els drets humans ja va assenyalar que els paquets de protecció social per els qui disposen de menor capacitat per fer front a la crisi són essencials per mitigar les conseqüències devastadores de la pandèmia.

Sobre la moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries de col·lectius particularment vulnerables que inclou el decret llei 8/2020 de 17 de març, veiem necessari estendre aquesta moratòria al pagament del lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat en habitatges que siguin propietat de grans tenedors. Insistim en la importància d’aquesta mesura, ja que Espanya encara no ha superat la crisi del dret a l’habitatge, tal com recorden organismes de Nacions Unides. Cal recordar que a Espanya es van produir l’any passat 36.467 desallotjaments per impagament de lloguer, gairebé el triple dels provocats per l’impagament d’hipoteca (14.193).

Quant a la situació de les persones que treballen en el sector sanitari, i tot i que Amnistia Internacional reconeix l’esforç i les mesures adoptades pel Govern central, demanem que es faciliti informació concreta sobre l’augment de recursos humans i la seva protecció. Necessitem saber si es preveuen mesures extraordinàries per la situació de quarantena en què ja es troben més de 5.000 persones del sector contagiades. Sense aquestes persones no podem superar aquesta crisi i hem d’assegurar ja la seva protecció de manera urgent.

Amnistia Internacional recorda una vegada més que és necessari que s’estableixin mesures d’accés a la salut per a totes les persones que es trobin a Espanya, també per a persones immigrants en situació irregular o reagrupades legalment, migrants a CETIs o a CIEs, així com per a menors no acompanyats.

La situació en els CETIs, amb sobreocupació i persones amuntegades, és especialment preocupant. És fonamental garantir que les persones en aquests centres rebin la informació necessària sobre els seus drets, i els recursos i serveis dels quals disposen davant la crisi.

Des del primer moment exigim mesures per protegir a les dones víctimes de violència de gènere enfront del confinament domiciliari de la població, i vam veure amb satisfacció l’adopció del pla de contingència. Sense conèixer encara els detalls, valorem la creació d’una unitat especialitzada de més de 400 policies per atendre a aquestes dones en el context actual. Malgrat això, creiem que una campanya institucional massiva que visibilitzi tots aquests recursos i serveis a l’abast de les dones víctimes de violència de gènere, contribuiria també enormement a la seva protecció.

L’enorme crisi sanitària esdevé ja una crisi de drets humans, i és precisament en aquest moment quan cal activar totes les mesures possibles per mitigar les seves conseqüències en aquelles persones amb menor capacitat per afrontar-la.

+ Article original en castellà publicat a la revista Alternativas Económicas (25-03-2020)