Actuem pels drets humans a tot el món

© Kiana Hayeri / Amnesty International

Blog

Defensant drets humans de nenes i dones a l’Afganistan

Leia Badenas (Comunicació),

Sense cap mena de dubte, en els últims anys, l’Afganistan ha estat el centre d’atenció de la comunitat internacional, particularment des que la situació en què es troba el país i els canvis polítics han provocat que els drets humans s’hagin vist profundament afectats, sobretot els de dones i nenes. La lluita per protegir i defensar els drets humans és una tasca urgent i complexa en un país marcat per anys d’inestabilitat política i conflictes continus.

A pesar de la promesa inicial del govern talibà de respectar els drets humans de les nenes i les dones dins el marc normatiu de la xaria (lleis islàmiques fonamentades en l’Alcorà), a mesura que anaven consolidant el poder van començar a implementar una sèrie de mesures que restringeixen de forma extrema els drets de les dones, limitant d’aquesta forma el seu ple exercici.

Crisi a l’Afganistan: desafiament persistent

En el context de la situació actual en què es troba avui en dia l’Afganistan, un dels drets més vulnerats ha sigut el dret a l’educació. Quan els talibans van arribar al poder van limitar molt el dret a l’educació per a les nenes i les dones: han tancat escoles per a nenes, han prohibit a les dones accedir a l’educació secundària i superior i han reduït el personal femení a les escoles, entre altres, condicionant molt les seves oportunitats educatives i el seu desenvolupament en la societat.

Una lluita inacabable

Tot i que s’han aconseguit alguns avenços en relació amb els drets humans a l’Estat, les dones i les nenes afganes encara se segueixen enfrontant a greus desafiaments en relació amb les seves llibertats fonamentals. La discriminació de gènere i les contínues vulneracions dels seus drets humans són una realitat devastadora al país.

A part de la vulneració al dret a l'educació, els talibans també han reduït les nenes i les dones a l’esfera privada, limitant la seva participació en la vida pública, la seva llibertat d’expressió a causa d’unes polítiques repressives i unes pràctiques culturals profundament arrelades.

Un altre aspecte a tenir en compte és que s’han desarticulat tots els serveis d’atenció a les víctimes de violència de gènere i s’han diluït els tribunals judicials especialitzats en dones, deixant-les desprotegides davant de qualsevol forma d’abús. La violència de gènere és un problema greu que afecta moltes dones afganeses, abans fins i tot de 2021 i el retorn al poder dels talibans. Aquesta violència ara s’ha anat intensificant a causa de factors com el confinament de les dones a les llars i l’empitjorament general de l’economia del país.

Addicionalment, diverses organitzacions dels drets de la infància han assenyalat un increment de matrimonis infantils pel fet que les perspectives de subsistència per a les nenes i les dones van empitjorant cada dia més. També s’ha informat que algunes nenes s’han vist obligades a casar-se amb algun membre talibà com a mesura de seguretat per a les seves famílies.

Paper de la comunitat internacional

En aquest context, és de vital importància que la comunitat internacional no aturi els seus esforços per promoure i defensar els drets humans a l’Afganistan. Tant els governs com les organitzacions no governamentals i els diferents actors internacionals tenen la responsabilitat de pressionar per aconseguir canvis significatius i duradors, al mateix temps que garanteixin la plena protecció dels drets de les nenes i les dones afganes. Per aconseguir-ho, cal una acció coordinada de solidaritat global i un compromís ferm per defensar la justícia, la igualtat de gènere i la dignitat humana.

El futur d’Afganistan i dels seus ciutadans, especialment el de dones i nenes, dependrà de com la comunitat internacional es comporti i respongui als desafiaments persistents per defensar els drets humans com a valors universals. Mitjançant un enfocament col·lectiu, les possibilitats de preservar i protegir els drets humans a l’Afganistan podran convertir-se en una realitat duradora.

Continguts relacionats