Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Cal protegir millor defensors/es dels drets humans i professionals de la salut dels abusos generalitzats i criminalització del dret a l'avortament

Manifestació a Bogotà, Colòmbia, per un avortament segur / Chepa Beltran/Long Visual Press / Universal Images Group via Getty Image

“Persones que defensen el dret a l'avortament i que presten serveis essencials estan sent objecte d'estigmatització, intimidació, atacs i judicialització injusta, de manera que l'acompliment del seu treball és cada vegada més difícil i perillós”, ha declarat Amnistia Internacional en un nou informe publicat avui.
 
L'informe An unstoppable movement: A global call to recognize and protect those who defend the right to abortion revela la quantitat de professionals de la salut, activistes i acompanyants de tot el món que pateixen abusos, detenció, processament i empresonament per donar suport al dret de les dones, les nenes i totes les persones que poden quedar-se embarassades a accedir a l'avortament. Aquest tipus d'entorn és predominant, fins i tot en països amb una legislació que permet parcialment l'avortament.

Té un efecte inhibidor, silenciador i estigmatitzador en totes les persones que defensen l'accés a l'avortament, ja que viuen amb un temor constant a ser atacades o jutjades per prestar serveis d'avortament, amb independència que aquest sigui legal o no. També està creant importants obstacles per a les dones, les nenes i totes les persones que necessiten aquests serveis, en particular per a les persones més marginades.

El dret a l'avortament no és una opinió. És una qüestió d'estàndards internacionals i de normes jurídiques internacionals. Es tracta d'un dret sustentat per multitud de drets humans, com el dret a la integritat física i mental, el dret a la salut i el dret a no ser objecte d'homicidi il·legítim i arbitrari mitjançant la retirada de serveis segurs. És fonamental per a la dignitat de totes les dones i nenes, i de les persones que puguin quedar-se embarassades. Els qui defensen i fan possible l'exercici d'aquest dret mereixen el nostre respecte i protecció. No obstant això, en molts Estats de tot el món insisteixen en les polítiques de regulació excessiva i criminalització que generen un entorn hostil i fins i tot perillós per a les persones que defensen el dret a l'avortament”, ha afirmat Agnès Callamard, secretària general d'Amnistia Internacional.

“El discurs, les polítiques i les lleis antiavortistes posen una diana a l'esquena de les persones que es dediquen professionalment a la salut i en les quals exerceixen l'activisme. Els drets dels qui defensen el dret a l'avortament estan sent atacats, ja que aquestes persones són objecte d'estigmatització, abusos, discriminació, criminalització, empresonament i fins i tot homicidi. No obstant això, els seus drets humans a treballar sense temor, a prestar serveis essencials sense sofrir amenaces i a exercir les seves aptituds professionals sense discriminació han de ser respectats i protegits.”

Aïllades i sense suport

Encara que segueixen les reformes de lleis sobre l'avortament progressistes, els retrocessos antiavortistes n'impedeixen l'accés promovent la desinformació i discursos tòxics, com ara campanyes de difamació que envaeixen el discurs públic i creen agitació contra el dret a l'avortament i contra els qui el defensen.
 
“Molts proveïdors de serveis de salut sexual i reproductiva han arribat a sentir que patir aquest assetjament i aquests abusos és consubstancial al seu treball, però no podem permetre que això esdevingui una cosa normal”, ha sostingut Sarah Shaw, directora d'incidència de MSI Reproductive Choices. “Ja n'hi ha prou. És hora de reconèixer com a defensores dels drets humans a les persones que presten serveis d'avortament, i de fer costat als qui arrisquen la seva vida perquè l'opció de l'avortament sigui possible.”
 
L'informe, basat en prop de 50 entrevistes amb persones defensores del dret a l'avortament de tot el món, recull relats i informació compartits per organitzacions de primera línia i de base, i reflecteix les preocupacions plantejades per organitzacions sanitàries mundials, que l'any passat van llançar una crida per protegir aquestes defensores i defensors. Les persones entrevistades, en particular el personal sanitari, van explicar que sovint se senten aïllades i sense suport. No se'ls reconeix el seu treball, i pateixen l'amenaça de la criminalització, la fustigació, l'estigmatització, amenaces verbals i violència, així com l'aïllament i el desgast professional en el lloc de treball. Alguns treballadors i treballadores sanitaris han vist com es filtraven en Internet dades personals seves, i altres no saben si arribessin a casa de manera segura. Per exemple:

  • La professora veneçolana i defensora dels drets humans Vannesa Rosales va ser criminalitzada per ajudar a una dona i a la seva filla de 13 anys a accedir a un avortament.
  • A Polònia, Justyna Wydrzyńska, integrant d'Avortament Sense Fronteres i de Abortion Dream Team, va ser condemnada enguany per ajudar una dona a accedir a medicació abortiva, que és una manera d'interrompre sense riscos un embaràs.
  • A Ghana, una persona que defensa els drets sexuals i reproductius va afirmar que els proveïdors d'aquests serveis han sofert violència física i humiliació pública per part de membres de la ciutadania, per educar a la població sobre mètodes anticonceptius.

“Continua sense reduir-se en gens ni mica la violència contra professionals de la salut sexual i reproductiva que estan en primera línia; ja és hora que s'escoltin les veus, les experiències i les preocupacions dels nostres defensors i defensores que estan en l'avantguarda”, ha declarat Álvaro Bermejo, director general de la Federació Internacional de Planificació de la Família.

“Mentre autoritats antiavortistes de tot el món continuen fomentant l'estigmatització, la por i els discursos d'odi contra els qui busquen o presten aquests serveis, nosaltres, com a defensors i defensores institucionals dels drets sexuals i reproductius, ens comprometem a estar a l'altura dels defensors i defensores que estan en primera línia.”

Personal sanitari en conflicte

La penalització de l'avortament és el factor que més contribueix als 35 milions d'avortaments perillosos que s'estima que es practiquen cada any. Això significa que el personal sanitari es veu constantment atrapat en el conflicte entre el deure moral i professional de proporcionar la millor cura possible i el fet de poder ser considerat responsable penal si no compleix lleis nocives.

“L'avortament és atenció mèdica essencial. No obstant això, com a professionals de l'atenció de la salut afrontem de manera habitual discriminació i violència simplement per fer el nostre treball”, ha afirmat la doctora Anne-Beatrice Kihara, presidenta de la Federació Internacional de Ginecologia i Obstetrícia (FIGO).

“Les actituds i lleis restrictives sobre l'avortament causen mal. Creen entorns hostils que alimenten l'estigma relacionat amb l'avortament i que tracten com a delinqüents tant als qui presten serveis d'avortament com als qui intenten rebre'ls. Totes i tots tenim col·legues que, desgraciadament, han hagut de lluitar contra l'estigma, el bloqueig de la seva carrera, la intimidació, agressions físiques, empresonament i que, en els casos més extrems, han estat objecte d'assassinat.”

Les llevadores també corren perill, encara que siguin professionals de la salut fiables als qui les dones es dirigeixen per a rebre ajuda quan es queden embarassades, en comunitats, clíniques i hospitals.
 
“El deure d'una llevadora inclou recolzar l'accés a serveis d'avortament i defensar el dret a prendre decisions sobre salut reproductiva lliurement”, ha dit Sally Pairman, directora executiva de la Confederació Internacional de Matrones. “Les llevadores no han de sofrir riscos indeguts, violència, abusos o danys personals per fer el seu treball. Les autoritats estatals i sanitàries tenen el deure de garantir la protecció de tots els treballadors i treballadores sanitaris, incloses les llevadores".>