Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

UE: Objectius del Mil·leni i compromís amb Haití

  • Unió Europea: Una oportunitat per basar els Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni en els drets humans
Brussel•les.–  En una carta a la Presidència espanyola de la Unió Europea (UE), Amnistia Internacional repta a la UE a adoptar una postura comuna, prèvia a l'Assemblea General de l'ONU del setembre, que garanteixi que els drets humans estan a la base de qualsevol decisió relativa als Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni (ODM).

Els Ministres de Desenvolupament dels Estats membres es reuneixen a Segòvia (Espanya) avui i demà i Amnistia Internacional els demana que aprofitin aquest espai per  redoblar els esforços, tant nacionals com internacionals, dirigits a complir i superar els objectius fixats, garantint que s'ajusten a les normes internacionals de drets humans. A més, han d'adoptar un procés d'avaluació de la UE que garanteixi estratègies específiques d'acció en el marc dels ODM.

“Més de mil milions de persones es veuen afectades per la pobresa i només un marc de drets humans efectiu permetrà donar passos en favor de la població més desfavorida. Així han de reconèixer-ho els líders de la UE si parlen de debò quan asseguren que combatre la pobresa és una prioritat absoluta en tota tasca de desenvolupament de la Unió”, ha afirmat Nicolas Beger, director de l'Oficina d'AI davant la UE.

Si bé la UE ha donat passos significatius per elaborar instruments que permetin incorporar una perspectiva de drets humans a les estratègies de reducció de la pobresa, encara existeixen discrepàncies evidents entre el reconeixement de la importància dels drets humans per al desenvolupament i l'aplicació pràctica d'aquests drets en tots els esforços dirigits a complir els ODM. L'absència d'avenços sobre l'ODM núm. 5 per reduir la mortalitat materna n’és un exemple evident, que els esforços per abordar les violacions de drets humans associades a la falta d'accés a l'assistència a la salut materna –sense oblidar el matrimoni precoç i la falta d'empoderament de dones i nenes– han estat limitats.

De la mateixa manera, Amnistia Internacional anima a celebrar un debat sobre les possibilitats de crear un marc d'objectius de desenvolupament posterior a 2015, en el qual els drets humans ocupin un lloc central i que, al mateix temps, doni participació i veu a les persones que viuen en la pobresa, així com a d’altres parts interessades.

“Per avançar de debò en la resolució dels problemes a què volen fer front els ODM, cal d'incloure la lluita contra la discriminació i altres violacions de drets humans estructurals. Per això és fonamental que la UE es concentri en aconseguir que els drets humans ocupin un lloc clau tant durant les converses de Segòvia com després, en l'Assemblea General de l'ONU”, ha assenyalat Esteban Beltrán, director de la Secció espanyola d'Amnistia Internacional.

Compromís amb Haití
Amnistia Internacional ha demanat també a la UE que es comprometi amb una reconstrucció d'Haití que no posi en risc els drets humans de la població. Una petició que l'organització també fa arribar a través del seu web, www.actuaambamnistia.org, segons la qual és prioritari que:
  • S'asseguri la protecció dels nens i nenes de l'abús, de l'explotació i dels processos d'adopció irregulars.
  • Es prenguin les mesures necessàries per a la cancel•lació del deute extern i perquè tots els recursos econòmics que arribin des de la UE es canalitzin cap a programes de reconstrucció.
  • Es construeixi un sistema de seguretat i de justícia que garanteixi l'Estat de Dret.
  • Es garanteixi que el desplaçament intern d'aquelles persones que han perdut les seves llars sigui informat i voluntari, tret que per motius de seguretat sigui necessari evacuar zones afectades pel terratrèmol.
  • Es previngui qualsevol tipus de violència de gènere, especialment la violència sexual.
  • S'estableixin normes estrictes de conducta per a tot el personal de les forces militars i civils europees.
/// FI