1961-2021: 60 anys actuant pels
drets humans a tot el món

Rússia: Les autoritats han de respectar el dret a la llibertat de reunió pacífica

Londres.- Amnistia Internacional insta les autoritats de Moscou a respectar el dret a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica i a no obstaculitzar una concentració pública prevista per al 31 de gener i convocada per defensors i defensores dels drets humans i activistes polítics. La finalitat d'aquest acte és, precisament, reivindicar el dret a la llibertat de reunió pacífica, consagrat en l'article 31 de la Constitució de la Federació Russa i en l'article 11 del Conveni Europeu de Drets Humans.  Des de maig de 2009, tots els dies 31 de mes, a les sis de la tarda, un grup de defensors i defensores dels drets humans i d'activistes polítics ha estat convocant concentracions en defensa del dret a la llibertat de reunió a la plaça de Triumfalnaia de Moscou, un dels enclavaments en que s’hi fan manifestacions amb freqüència.  De conformitat amb la llei, el grup ha informat sempre a les autoritats municipals, a qui ha recordat que l'article 31 de la Constitució russa consagra el dret de manifestació.  No obstant això, les autoritats de Moscou han fet ús reiteradament de les seves facultats per denegar-los el permís, al·legant que, malgrat que el grup presenta la seva sol·licitud amb la major antelació possible, 15 dies abans de la concentració, un altre grup ja ha sol·licitat permís per un altre acte en el mateix lloc i a la mateixa hora.  Si bé s'ha prohibit un cop i un altre a aquest grup concentrar-se a la plaça de Triumfalnaia els dies 31 de mes, altres grups sí que han rebut autorització per celebrar reunions, concentracions i actes en aquesta plaça. Per exemple, el 31 d'octubre, una organització de veterans de guerra es va concentrar a la plaça de Triumfalnaia. Després d’algunes investigacions, es va descobrir que els veterans havien previst celebrar la concentració més aviat, però que se'ls va suggerir que ho fessin a les sis de la tarda.  Amnistia Internacional considera poc creïble que els dies 31 de mes s'hagi sol·licitat sempre permís prèviament per celebrar una altra manifestació o una altre acte a la plaça de Triumfalnaia que impedeixi a les autoritats moscovites concedir permís als defensors i defensores dels drets humans i als activistes polítics per reunir-se allí. I en qualsevol cas, el respecte al dret de totes les persones, sense discriminació, a la llibertat de reunió pacífica obligaria les autoritats a facilitar tot el possible ambdós actes en el cas que es notifiquin dues concentracions en el mateix lloc i a la mateixa hora. Les circumstàncies de les reiterades prohibicions d'aquestes manifestacions en concret fan pensar que la negativa respon a motius polítics.  La llibertat de reunió pacífica és essencial per a l'exercici de la llibertat d'expressió i, en virtut del dret internacional dels drets humans, Rússia té el deure de defensar ambdós drets.  El dret internacional no permet restringir el dret a la llibertat de reunió pacífica, tret que així ho exigeixi la llei i es pugui demostrar que la prohibició és necessària per tal de protegir certs interessos públics legítims o els drets d'altres persones. Les mesures utilitzades quan es donin aquests supòsits han de ser proporcionades (s’ha de recórrer a la solució que menys destorbi per arribar a la fi), i no ha de posar en perill el dret en qüestió. És més, en virtut del dret internacional, Rússia està obligada a garantir que totes les persones gaudeixin per igual del dret de reunió pacífica, sense discriminació per cap motiu, inclosos els de credo polític o d'altre tipus.  Amnistia Internacional insta les autoritats russes a complir la seva obligació, conforme al dret internacional dels drets humans, de respectar i protegir els drets a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica i, en particular, a permetre la manifestació dels defensors i defensores dels drets humans i dels activistes polítics prevista per al 31 de gener.  En el futur, haurien de garantir que, quan se'ls notifiquin manifestacions, concentracions o reunions públiques, les restriccions imposades, si s’escau, obeeixin a una necessitat demostrable i proporcionada d'acord amb les raons considerades legítimes pel dret internacional dels drets humans. Així mateix, en el cas que s'especifiquin restriccions, s'ha de concedir als organitzadors de la concentració la possibilitat d'apel·lar contra la decisió de l'autoritat reguladora davant un tribunal independent, abans de la data prevista per a l'acte.