Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Precedent històric d'un tribunal intenacional per a protegir els oceans i les persones dels efectes perjudicials del clima

@ Mario Tama / Getty Images

Davant la primera opinió consultiva internacional del Tribunal Internacional de Dret de Mar feta pública avui, que sosté que les emissions antropogèniques de gasos d'efecte d'hivernacle constitueixen contaminació de l'entorn marí que els Estats tenen el deure específic de prevenir, reduir i controlar, Mandi Mudarikwa, directora de Litigi Estratègic d'Amnistia Internacional, ha afirmat:

“Quan les temperatures dels oceans del món assoleixen els valors màxims des que hi ha registres, els danys que l'ús de combustibles fòssils i les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle provoquen als entorns marins i als drets de les persones són desastrosos. Els mars i els oceans absorbeixen grans quantitats de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle produïdes per l'ús de combustibles fòssils, però s'estan sobreescalfant, amb efectes negatius per a la vida marina i els ecosistemes dels quals depenen milions de persones.

“L'augment de les temperatures marines també està accelerant el desglaç dels casquets polars i elevant el nivell de la mar, fet que suposa una amenaça per a l'existència dels petits Estats insulars que van demanar l'opinió del tribunal, així com per als drets humans de centenars de milions de persones que viuen en ciutats i comunitats costaneres.

“La transcendental opinió del tribunal exigeix que els 169 Estats que són part en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret de la Mar prenguin mesures, entre les quals preveure els riscos relacionats amb el canvi climàtic i conservar els recursos marins vius als quals amenaça. És probable que aquest precedent jurídic es tingui en compte en les causes de justícia climàtica que s'obrin en el futur en tribunals nacionals, regionals i internacionals.

És essencial l'eliminació de tots els combustibles fòssils, de manera urgent, completa, equitativa i per sempre, i una transició finançada a fonts d'energies renovables, en la qual els Estats que tenen més responsabilitat en les emissions prenguin la iniciativa, tant en la reducció de les emissions com en l'aportació de finançament climàtic als països de baixos ingressos perquè mitiguin, s'adaptin i facin front als efectes negatius de la crisi climàtica”.

Informació complementària

El Tribunal Internacional de Dret de Mar, amb seu a Hamburg (Alemanya), està integrat per 21 jutges i jutgesses triats de totes les regions del món. La petició de la seva opinió consultiva va ser cursada l'any passat per la Comissió de Petits Estats Insulars sobre Canvi Climàtic i Dret Internacional, un grup de nou països, per a avaluar les obligacions dels Estats en virtut de la Convenció de l'ONU sobre el Dret de la Mar, un tractat global. Els petits països insulars només han contribuït en una proporció mínima a les emissions globals de gasos d'efecte d'hivernacle però es troben entre els Estats que corren més risc a causa del canvi climàtic.

És probable que aquesta decisió es tingui en compte en les opinions consultives que s'esperen del Tribunal Internacional de Justícia, després d'una campanya encapçalada per estudiants d'Oceania, i el Tribunal Interamericà de Drets Humans.