Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

ONU: La resolució sobre el veto és un pas vital cap a la rendició de comptes

DON EMMERT/AFP/Getty Images

Després de l'adopció a l'Assemblea General de les Nacions Unides d'una resolució històrica que exigeix que l'Assemblea es reuneixi cada vegada que es faci ús d'un veto en el Consell de Seguretat, Agnès Callamard, secretària general d'Amnistia Internacional, ha declarat:

"Aquesta resolució, i l'enorme suport dels Estats membres, transmet un missatge inequívoc: els membres del Consell de Seguretat ja no poden seguir eludint la seva responsabilitat quan abusen del seu dret de veto. Ja no poden aixecar la mà sense més i bloquejar mesures que podrien haver salvat vides sense esperar retrets".

"La Carta de l'ONU estableix clarament que el Consell de Seguretat treballa en nom de tots els membres de l'ONU. Aquests membres exigiran ara responsabilitats al Consell de Seguretat quan aquest incompleixi el seu mandat, com hem vist en massa ocasions en el passat".

"Aquesta iniciativa no té com a finalitat sancionar a un país o situació, sinó que és una forma d'abordar la terrible inacció del Consell de Seguretat a l'hora d'actuar de forma efectiva en diverses situacions com a conseqüència del veto. Encara que calen moltes més mesures per abordar la paràlisi, aquesta resolució és un primer pas per augmentar el cost de l'ús del veto i no podria haver arribat en millor moment"..