Actuem pels drets humans a tot el món

L’ONU: Els governs han de rendir comptes per les detencions secretes

Londres.- Amnistia Internacional ha demanat avui a tots els Estats que adoptin mesures concretes per posar fi a les detencions secretes, després de la publicació d'un detallat informe de l'ONU sobre l’extensió del seu ús i que es justifica amb la lluita antiterrorista.  L'estudi de l'ONU posa en relleu el caràcter mundial del problema, citant desenes de països de tots els continents en els quals es practica la detenció secreta o se n'és còmplice a través de xarxes internacionals de trasllats de detinguts i agències d'informació.  Les detencions secretes, com diu amb claredat l'informe de l'ONU, constitueixen una sèrie de violacions de drets humans i “no es poden justificar sota cap circumstància”. Aquesta pràctica és irreconciliable amb el dret internacional humanitari i de drets humans.  “La detenció secreta no és només il·legal en si mateixa, sinó que permet un ventall d'abusos detestables com són la tortura i l'execució extrajudicial”, ha declarat Widney Brown, directora general de Dret Internacional i Política d'Amnistia Internacional.  “Els Estats han d'actuar amb rapidesa per posar pràctica les recomanacions d'aquest important estudi, per tal d'afrontar les detencions secretes i acabar amb elles i amb les violacions de drets humans que comporten i permeten.”  Amnistia Internacional fa dècades que fa campanya contra les violacions de drets humans associades a les detencions secretes a tot el món, com ara la desaparició forçada, la tortura i altres tractes cruels, inhumans o degradants; l'execució extrajudicial i la privació arbitrària de llibertat.  L'estudi de l'ONU destaca les pràctiques de detenció secreta en les operacions de la “guerra global contra el terror” que encapçalen els Estats Units des de l’11 de setembre de 2001.  Amnistia Internacional continua pressionant perquè existeixi una rendició de comptes real pels abusos, que inclouen delictes tipificats en el dret internacional, perpetrats pel govern dels Estats Units en el curs d'aquestes operacions.  També s'ha instat els governs que han actuat de connivència amb els programes de lliuraments i de detenció secreta dels Estats Units a que investiguin les implicacions per als drets humans i penals del paper que han ocupat.  Aquesta setmana, Amnistia Internacional va escriure al fiscal general de Lituània per demanar-li que obrís una investigació penal sobre les denúncies que, entre 2003 i 2005, hi va haver centres de detenció secreta en territori lituà.  Amnistia Internacional també ha fet campanya contra altres violacions de drets humans relacionades amb la detenció secreta que es justifica amb “la lluita antiterrorista”, com ara la desaparició forçada al Pakistan i la detenció secreta o perllongada en règim d'incomunicació de “sospitosos de seguretat” a l’Aràbia Saudita i de persones acusades d'estar implicades en activitats relacionades amb el terrorisme a Tunísia.    Informació complementària  L'estudi conjunt va ser elaborat per quatre procediments especials del Consell de Drets Humans de l'ONU: la relatora especial sobre el terrorisme i els drets humans, el relator especial sobre la qüestió de la tortura, el Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària i el Grup de Treball sobre Desaparicions Forçades o Involuntàries. Amnistia Internacional va expressar satisfacció per la decisió dels quatre procediments especials d'elaborar un estudi conjunt que els permetés abordar els aspectes de la detenció secreta relacionats amb els drets humans d'una manera integrada i general, i va acollir amb beneplàcit l'àmbit geogràfic mundial de l'informe.  Els procediments especials presentaran l'estudi perquè sigui sotmès a debat pels Estats i la societat civil durant el pròxim període de sessions del Consell de Drets Humans de l'ONU; la presentació i el debat estan previstos per a la setmana del 8 de març.  Amnistia Internacional va lliurar informació als experts, i entre l'ampli ventall de fonts citades en l'estudi, figuren investigacions publicades per l'organització.