Actuem pels drets humans a tot el món

L’Afganistan: L'augment de tropes nord-americanes no ha de perjudicar els civils afganesos

Amnistia Internacional ha demanat als Estats Units que estableixi un mecanisme conseqüent, clar i creïble per investigar les morts de civils causades per les operacions militars, després que el president Barack Obama declarés la seva intenció d'enviar 30.000 soldats més a l’Afganistan.  Aquesta mesura és ara especialment peremptòria degut a l’absència de rendició de comptes i de transparència en el si de les forces militars regulars i les agències civils d'informació nord-americanes, així com en el personal subcontractat, que s’ha donat fins ara.  “Els esforços recents de les forces dels Estats Units i de l'OTAN per reduir al mínim les morts de civils són un pas endavant, però el govern dels Estats Units ha de garantir que qualsevol soldat que violi els drets humans dels civils afganesos respon dels seus actes —ha declarat Madhu Malhotra, director adjunt d'Àsia i Oceania—. L'augment de les tropes no ha de desembocar en un augment dels perjudicis a la població civil afganesa.”  Amnistia Internacional reconeix que els grups antigovernamentals, inclosos els talibans, són responsables de la major part de les morts i lesions de civils, però això no disminueix la responsabilitat d'oferir suport a les persones perjudicades per les forces afganeses i les de l'OTAN i els Estats Units i de fer que els presumptes autors de violacions del dret internacional humanitari i de drets humans compareguin davant la justícia.  El respecte al dret internacional, inclosos el dret internacional de drets humans i el dret internacional humanitari, per totes les parts implicades és un requisit previ perquè hi hagi seguretat a l’Afganistan.  S’han d'establir cadenes de comandament més clares i unes regles d'intervenció que respectin el dret internacional per a totes les forces amb la finalitat de garantir la seguretat de la població civil afganesa.  Si no està clar qui intervé en aquestes operacions és impossible que les víctimes i les seves famílies formulin queixes, indaguin sobre les investigacions i, en última instància, demanin justícia.