Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

La xarxa contra el tràfic de persones demana al Govern espanyol urgència per aprovar una llei aquesta legislatura

AP Photo/Antonio Calanni
  • Les 30 organitzacions que formen part de la Xarxa Espanyola Contra el Tràfic de Persones (RECTP) demanen urgència al Govern espanyol perquè s'aprovi la Llei contra el tràfic d'essers humans en aquesta legislatura.
  • L'Avantprojecte de llei ha d'aprovar-se en el pròxim Consell de Ministres i tramitar-se sota procediment d'urgència.
  • La llei integral contra el tràfic d'éssers humans ha d'abordar totes les formes de tràfic i tipus d'explotació des de la perspectiva dels drets humans, infància, discapacitat, interseccionalitat i gènere.

La RECTP considera que estem davant una oportunitat històrica per a garantir de manera integral la protecció de les víctimes de tràfic i explotació d'éssers humans en totes les seves formes. Segons dades de 2022 del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i Crímen Organitzat (CITCO) del Ministeri de l'Interior, tan sols 129 persones van ser identificades com a víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, de les més de 6.600 persones detectades en situació de risc per tràfic d'éssers humans i explotació sexual. Aquestes dades no reflecteixen la dimensió real d'aquesta greu violació de drets humans. D'acord amb l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNDOC) es calcula que per cada víctima de tràfic identificat, n'existeixen 20 més sense identificar.

Des dels diferents mecanismes internacionals, en particular, el Grup d'Expertes contra el Tràfic d'Éssers humans del Consell d'Europa (GRETA), insta les autoritats espanyoles, en el seu informe d'avaluació sobre Espanya de 2018, a adoptar un pla integral que abordi totes les formes de tràfic, qualsevol que sigui la finalitat d'explotació perseguida i no només el tràfic amb finalitats d'explotació sexual, i a millorar els procediments d'identificació i assistència a les víctimes.

El Pla Normatiu Anual 2023, el Pla Operatiu per a la Protecció dels drets humans de les dones i les nenes víctimes de tràfic, explotació sexual i dones en contextos de prostitució (Pla Camí, 2022-2026), l'Estratègia Estatal contra Violències Masclistes (2022-2025), l'Estratègia de Desenvolupament Sostenible (2030) i el Pla Estratègic Nacional contra el Tràfic i l'Explotació d'Éssers humans (PENTRA, 2021-2023) preveuen la voluntat del Govern central de posar en marxa una llei orgànica integral contra el tràfic i explotació d'éssers humans que abordi totes les formes de tràfic i que doni resposta a les recomanacions de mecanismes internacionals. De la mateixa manera, l'Estratègia d'Erradicació de la violència sobre la infància i l'adolescència preveu l'adopció de reformes legislatives alineades amb la LO 8/2021 que garanteixin una aproximació integral a la violència cap a la infància i l'adolescència, inclosa el tràfic de nenes, nens i adolescents.

No obstant això, a pocs mesos que s'acabi la legislatura, sembla que hi ha una absoluta manca de voluntat política per part de l'executiu de complir amb aquest compromís i amb les seves obligacions internacionals. Per això, demanem al Govern espanyol que en el pròxim Consell de Ministres, que se celebri el mes de maig, aprovi l'avantprojecte de llei perquè pugui iniciar la seva tramitació parlamentària i protegeixi els drets de totes les víctimes.

Des de la RECTP portem més de deu anys insistint a les autoritats espanyoles en la necessitat que l'Estat compti amb una llei integral que abordi totes les formes de tràfic, tipus d'explotació i formes d'esclavitud. El mes de desembre la RECTP va fer aportacions a l'avantprojecte de llei en línia amb els estàndards internacionals durant el tràmit d'audiència i també es va adreçar als Ministeris competents per a traslladar-los preocupacions i recomanacions. Des de llavors ja han passat cinc mesos i continuem esperant la seva aprovació.

Les organitzacions de la societat civil demanem al Govern espanyol que aprovi urgentment l'avantprojecte de llei en el pròxim Consell de Ministres. Estem en un moment crític a nivell polític amb eleccions autonòmiques i municipals molt pròximes i amb Espanya ostentant la Presidència de la UE a partir de l'1 de juliol d 2023. El Govern no ha de deixar passar aquesta oportunitat perquè la llei es pugui tramitar de manera urgent en el Parlament i s'aprovi abans que es produeixi la dissolució de les Corts Generals en l'últim trimestre de l'any. De no fer-se, lamentablement Espanya haurà incomplert amb el seu compromís amb les víctimes de tràfic d'éssers humans i també amb les seves obligacions internacionals. Només es tracta de voluntat política. A què espera el Govern per fer-ho?