Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

La rendició de comptes en casos com el de Linares (Jaén) hauria de ser la norma, no pas l'excepció

Comissaria de la Policia Nacional a Linares (Jaén)

Davant la condemna per part de les autoritats i l'anunci d'una investigació sobre l'agressió a Linares soferta el passat 12 de febrer per un pare i la seva filla a mans de dos agents de policia fora de servei, Virginia Álvarez, responsable de política interior Amnistia Internacional assenyala:

"Per Amnistia Internacional és molt positiva la condemna per part tant de les autoritats governamentals com del propi Cos Nacional de Policia d'aquest comportament execrable. L'organització sempre ha recordat la importància d'un missatge de condemna clar i contundent per part dels responsables polítics contra actes d'agents de les Forces de Seguretat que violen drets humans. Cal una investigació ràpida i exhaustiva dels fets, així com l'adopció de mesures, ja siguin penals i/o disciplinàries, d'acord amb la seva gravetat".

I en relació amb els fets ocorreguts en la manifestació de protesta que va tenir lloc l'endemà de l'agressió, Virginia Álvarez d'Amnistia Internacional considera:

"Valorem positivament l'anunci de l'obertura d'una investigació interna per part de les autoritats davant la utilització d'armes de foc (escopeta de postes) que ha causat ferides almenys a dues persones".

Cal que mecanismes independents puguin portar a terme aquest tipus d'investigacions per garantir la rendició de comptes i millorar el funcionament dels organismes encarregats de fer complir la llei

Virginia Álvarez, Amnistia Internacional

Aquesta "cultura de rendició de comptes" hauria de ser la norma en totes les operacions policials, i no només circumscriure's a casos flagrants d'ús perillós o innecessari de la força, fins i tot en aquelles situacions que per la naturalesa de la protesta n'hagi estat necessari el seu ús. També han de fer-se públics els resultats, i s'han de prendre mesures contra actuacions que no hagin estat necessàries o proporcionades".

"Aquestes investigacions no han de limitar-se únicament a la utilització de material prohibit en el control de manifestacions, com és el cas de les d'armes de foc. La investigació ha d'analitzar la utilització de tot el material antidisturbis utilitzat, especialment aquell que pot provocar causar greus danys i fins i tot la mort. Amnistia Internacional considera urgent la prohibició de l'ús de pilotes de goma com a material antidisturbis, ja que resulten altament imprecises i tenen un considerable risc de provocar greus danys".

"Amnistia Internacional recorda una vegada més la necessitat que mecanismes independents puguin dur a terme aquest tipus d'investigacions per garantir la rendició de comptes i millorar el funcionament dels organismes encarregats de fer complir la llei".