Actuem pels drets humans a tot el món

La prohibició general de les manifestacions amb motiu del 8M a Madrid viola el dret de reunió pacífica

Manifestació del 8M de 2019 a la Puerta de Sol (Madrid) © REUTERS/Susana Vera

Amb motiu de l'anunci de la Delegació del Govern central a Madrid, ahir 4 de març, de prohibir totes les manifestacions comunicades per als dies 7 i 8 de març (104 en total), al·legant motius de salut pública, i sobre la base de criteris de recorreguts, previsions d'assistència, llocs de celebració, desplaçaments i llocs de confluència, el director d'Amnistia Internacional, Esteban Beltrán, assenyala:

"La prohibició generalitzada de totes les concentracions i manifestacions amb motiu del 8M a Madrid és una limitació desproporcionada al dret de reunió pacífica establert en el dret internacional. Cada petició ha d'avaluar-se individualment".

El Dret internacional dels drets humans reconeix que poden imposar-se restriccions al dret a la llibertat de reunió pacífica per a la protecció de determinats interessos legítims, com la salut pública.  "Ara bé, a l'hora de decidir si una manifestació pot o no dur-se a terme per raons de protecció de salut pública, les autoritats han de fer una avaluació cas per cas, que contempli quines mesures poden adoptar-se per prevenir contagis, sense necessitat de prohibir la manifestació íntegrament. Les prohibicions de manifestacions o protestes públiques han de ser una opció d'últim recurs i només basada en una necessitat urgent", ha manifestat Beltrán.

Aquesta valoració ha de preveure, entre altres qüestions, que les mesures de confinament que afectin la protesta pública siguin aplicades de forma congruent i consistent amb les diferents activitats i desplaçaments que estigui permès dur a terme en aquest moment. Però ha de ponderar-se de forma adequada la importància del dret a la reunió pacífica i la necessitat de la ciutadania de poder participar al debat públic, especialment en un escenari de tanta complexitat i amb tantes dificultats com l'actual.

"Amnistia Internacional no qüestiona les restriccions a l'exercici del dret a la llibertat de circulació en aquests moments de pandèmia. No obstant això, l'organització recorda que qualsevol mesura que retalli llibertats i drets humans ha de complir estrictament amb el criteri de proporcionalitat i necessitat", ha destacat Esteban Beltrán.

Finalment, Amnistia Internacional adverteix que la prohibició general relativa a la celebració de manifestacions és contrària al dret de reunió pacífica. Tal com recorda el Relator Especial de Nacions Unides sobre el dret a la llibertat de reunió pacífica i d'associació, la restricció ha de ser l'excepció. Els Estats tenen l'obligació positiva de proporcionar un entorn favorable, fins i tot en temps de crisi, per a la llibertat de reunió, la qual cosa inclou mesures perquè aquestes reunions pacífiques puguin tenir lloc lliurement i sense restriccions indegudes.  

Informació complementària
El 8 de març es commemora a tot el món el Dia Internacional de la Dona, data que formalment assenyalada per Nacions Unides en 1975 per al reconeixement de la lluita de les dones pels  seus drets i la igualtat. Des de llavors es tracta d'una reivindicació multitudinària, que impulsada pel moviment feminista compta amb una àmplia participació d'una grandíssima part de la població.

La situació de pandèmia global declarada per l'Organització Mundial de la Salut l'11 de març de 2020, ha portat els governs a adoptar mesures sense precedents per protegir el dret a la salut.  Actualment a Espanya i fins a maig de 2021, està vigent el segon estat d'alarma aprovat pel Congrés a l'octubre de 2020, que autoritza l'adopció de mesures que incideixen directament en l'exercici dels drets humans de les persones.