Actuem pels drets humans a tot el món

Israel i Territoris Ocupats: Ban Ki-moon perd una oportunitat crucial per avançar en la rendició de comptes sobre el conflicte de Gaza

El fet que el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, no hagi entrat a valorar les investigacions realitzades per israelians i palestins sobre les violacions del dret internacional comeses durant el conflicte de Gaza i el sud d'Israel fa poc més d'un any resulta molt decebedor i ha suposat una oportunitat perduda per contribuir a garantir que es rendeixin comptes pels centenars de víctimes del conflicte, ha dit avui Amnistia Internacional.  En un informe datat el 4 de febrer, Ban Ki-moon indicava que “no es pot arribar a cap conclusió” sobre l'aplicació de la Resolució 64/10 de l'Assemblea General, del 5 de novembre de 2009, per les parts afectades (israelians i palestins). El secretari general es va limitar a transmetre les respostes que havia rebut d'israelians i palestins als membres de l'Assemblea General, sense valorar si les parts havien complert o no el que se’ls exigia. La resolució instava ambdues parts a portar a terme investigacions ”independents, fidedignes i conformes a les normes internacionals”, i demanava al secretari general que informés a l'Assemblea General, en el termini de tres mesos, sobre la seva aplicació amb vista a considerar altres mesures.  El secretari general va explicar l'absència d'una valoració afirmant que “els processos iniciats” pel govern d'Israel i l'Autoritat Nacional Palestina estaven “en curs”. No obstant això, Amnistia Internacional considera que la informació rebuda era suficient per mostrar clarament que les mesures preses per ambdues parts han estat totalment inadequades, i creu que en l'informe se’ls hauria d'haver transmès aquest missatge.  Amnistia Internacional insta el secretari general de l'ONU a que posi remei a la situació realitzant immediatament una valoració independent de les mesures preses per ambdues parts per resoldre la qüestió de la rendició de comptes. Per això ha de sol·licitar l'aportació de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans i estudiar la possibilitat de designar d’altres experts independents en dret internacional humanitari i de drets humans per ajudar-lo en aquesta tasca. Amnistia Internacional va escriure a Ban Ki-moon el 20 de novembre de 2009 amb una recomanació similar.  Aquesta valoració substancial de Ban Ki-moon s’haurà de posar a disposició de l'Assemblea General i del Consell de Seguretat en els pròxims mesos i proporcionarà una base sòlida per decidir si són necessàries noves mesures a fi de garantir la rendició de comptes per ambdues parts. Si les parts continuen mostrant-se incapaces de prendre les mesures exigides per l'Assemblea General, o no estan disposades a fer-ho, una d'aquestes mesures addicionals podria ser que el Consell de Seguretat remetés la situació de Gaza la Cort Penal Internacional.  Amnistia Internacional considera que les respostes presentades al secretari general de l'ONU pels representants israelià i palestí demostren que cap de les parts ha pres les mesures necessàries per portar a terme investigacions “independents, fidedignes i conformes a les normes internacionals”.  L'organització ha qualificat la resposta de les autoritats israelianes de “totalment inadequada”, ja que les investigacions portades a terme per elles fins a la data no han complert “les normes internacionals d'independència, imparcialitat, transparència, promptitud i efectivitat” (vegi's el comunicat de premsa d'Amnistia Internacional de 2 de febrer de 2010 L'última resposta israeliana sobre les investigacions de Gaza, totalment inadequada).  La resposta oficial palestina a Ban Ki-moon va ser remesa per l'observador permanent de Palestina davant les Nacions Unides i incloïa una carta del primer ministre Salam Fayyad, de l'Autoritat Nacional Palestina controlada per Al-Fatah a Cisjordània. La carta indica que s'ha creat recentment una comissió d'investigació a Cisjordània, però que encara no s'ha portat a terme cap investigació sobre les denúncies concretes de violacions del dret internacional perpetrades durant el conflicte. Documents fets públics aquesta setmana pel ministeri de Justícia de l'administració de facto de Hamas a Gaza, com a resposta a la petició d'investigacions de l'Assemblea General, no ofereixen proves d'investigacions que s'ajustin a les normes internacionals i se centren en refutar les denúncies d'abusos comesos per grups armats palestins o en justificar-los.    Informació complementària  L'informe del secretari general de l'ONU Ban Ki-moon (A/64/651) va ser presentat de conformitat amb la Resolució 64/10 de l'Assemblea General, de 5 de novembre de 2009. En ell, el secretari general acusava la recepció de documents de representants d'Israel i de l'Autoritat Nacional Palestina a l'ONU amb respostes sobre les mesures preses per ambdues parts per aplicar la resolució.  En lloc de formular una valoració significativa el secretari general només va expressar la seva “esperança que la resolució 64/10 de l'Assemblea General hagi servit per encoratjar la realització d'investigacions pel govern d'Israel i la part palestina que siguin independents, fidedignes i conformes a les normes internacionals”.  La Resolució 64/10 va ser aprovada després de l'informe de la Missió d'Investigació de l'ONU sobre el Conflicte de Gaza, dirigida pel jutge Richard Goldstone (l'Informe Goldstone). Aquest informe, publicat el 25 de setembre de 2009, va aportar proves que ambdues parts havien comès crims de guerra i altres greus violacions del dret internacional. Els seus resultats coincidien amb els d'un equip d'Amnistia Internacional que va investigar les denúncies de violacions a Gaza i el sud d'Israel durant el conflicte –en el qual van morir centenars de civils palestins, entre ells 300 nens i nenes, i tres civils israelians– i immediatament després del conflicte.