Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Hong Kong: La iniciativa legislativa sobre l’article 23 porta la repressió un pas més enllà

Membres del Govern de Hong Kong
© Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images

En resposta a la publicació del projecte de text de la nova llei sobre la seguretat nacional – coneguda localment com iniciativa legislativa sobre l’article 23 –, Sarah Brooks, directora d’Amnistia Internacional per a la Xina, ha manifestat:

“El govern de Hong Kong, que ja havia presidit una erosió dels drets humans a la ciutat mitjançant la Llei de Seguretat Nacional del 2020 imposada per Pequín, ha portat la repressió un pas més enllà”.

“El ràpid avenç de la iniciativa legislativa sobre l’article 23 evidencia l’avidesa del govern per continuar desfent la protecció dels drets humans i ignorant les seves obligacions internacionals”.

El nou delicte ‘d’ingerència externa’, formulat de manera àmplia i imprecisa, podria comportar la persecució d’activistes per la seva comunicació amb agents estrangers sota l’acusació de ‘posar en risc la seguretat nacional’.

Sarah Brooks, Amnistia Internacional

“Aquesta iniciativa legislativa pren de la Xina continental els conceptes jurídics de la ‘seguretat nacional’ i els ‘secrets d’Estat’ i els inclou directament en el dret de Hong Kong, que esdevé profundament preocupant pel futur de la ciutat. Portem molt de temps documentant la manera com la Xina continental ha aplicat aquesta legislació i com l’ha utilitzat per violar els drets de la llibertat d’expressió, associació i reunió pacífica”.

“El nou delicte ‘d’ingerència externa’, formulat de manera àmplia i imprecisa, podria comportar la persecució d’activistes per la seva comunicació amb agents estrangers sota l’acusació de ‘posar en risc la seguretat nacional’. A més, les noves facultats d’investigació que possibiliten la detenció sense càrrecs durant 16 dies i la negació de l’accés a representació lletrada deterioren cada vegada més el dret a un judici just.

“El propòsit general de la legislació sobre l’article 23 és evident: silenciar les crítiques contra les autoritats xineses, hongkongueses i les seves polítiques, tant a la ciutat com de manera global. Davant l’abast extraterritorial d’aquesta legislació, ningú serà exclòs de la possibilitat de ser qualificat d’amenaça per a la seguretat nacional”.

“El ridícul anunci del govern de Hong Kong de què la seva consulta pública sobre la iniciativa legislativa sobre l’article 23 havia obtingut un 98,6% de suport – en un context en què les discrepàncies comporten risc d’empresonament – sembla un intent desesperat per reclamar legitimitat. Realment, aquesta legislació malmet encara més la situació global de Hong Kong”.

“Instem les autoritats a retractar-se i aturar el procés legislatiu en curs. La comunitat internacional –inclosos els governs, la UE i la ONU– han de demostrar al govern de Hong Kong que continuar amb aquesta legislació sobre l’article 23 seria un error greu que comportaria violacions de drets humans”.

Informació complementària

A l’article 23 de la Llei Fonamentalminiconstitució de Hong Kong – habilita que el govern per aprovar legislacions amb caràcter local per a la persecució de set delictes: traïció, secessió, sedició, subversió contra el govern popular central, robatori de secrets d’Estat, activitats polítiques per part d’entitats o organismes polítics estrangers en el territori, i l’establiment de vincles entre entitats o organismes polítics del territori i entitats o organismes polítics estrangers.

L’esbós del text íntegre de la nova legislació, conegut com a Projecte Llei per Salvaguardar la Seguretat Nacional, s’ha aplicat avui, només vuit dies després de la clausura d’una consulta pública d’un mes en què, segons s’afirma, es van recollir més de 13.000 contribucions.

La contribució escrita presentada per Amnistia Internacional durant el procés de consulta –un document de 34 pàgines– va ser qualificat pel Departament de Seguretat de Hong Kong com precedent d’organitzacions externes “anti xineses” o “antigovernamentals” i, per tant, presumiblement descartada.

El document analitzava la compatibilitat de la legislació proposada amb les obligacions de Hong Kong en l’àmbit de drets humans i demostrava que moltes de les propostes són contràries a les regulacions i al dret internacional dels drets humans.

Amnistia Internacional va concloure que la definició de la seguretat nacional continguda en el projecte de llei és excessivament àmplia i que els delictes, tant els nous com els reformats, manquen de claredat jurídica i no són ni necessaris ni proporcionals en relació amb els motius de seguretat nacional legítims. El document afirmava que els canvis processals proposats implicarien violacions dels drets humans.

Amnistia Internacional reconeix el dret i el deure de tots els governs a protegir la seva ciutadania i a qualsevol altra persona que es trobi sota les seves competències, i que algunes jurisdiccions inclouen preocupacions específiques en l’àmbit de la seguretat. No obstant, aquestes mai es poden utilitzar com a excusa per negar a les persones el dret a expressar les seves opinions polítiques diferents o a exercir els altres drets humans protegits per les regulacions internacionals.