Actuem pels drets humans a tot el món

Guatemala: el Govern he de demostrar voluntat política de millorar els drets humans

amnistia amni,
Les autoritats Guatemalenques han de prendre mesures concretes per posar fi a la impunitat i millorar el respecte als drets humans, va dir Amnistia Internacional el 20 d?abril. En un Memoràndum enviat al govern Guatemalenc un any després que el president Oscar Berger prengués possessió del seu càrrec, Amnistia Internacional (AI) presenta una sèrie de recomanacions destinades a posar fi a les violacions de drets humans contra les dones i els defensors de drets humans. El Memoràndum inclou també recomanacions per posar fi als abusos comesos en el context de les disputes sobre terres i sobre l?impacte potencial que les polítiques de lliure comerç poden tenir sobre els drets humans. Durant el 2005, els defensors de drets humans han continuat en perill de sofrir atacs. Segons informes rebuts per AI, entre l?1 de gener i el 25 de febrer de 2005, 26 defensors de drets humans van ser víctimes d'abusos, incloent atacs i amenaces de mort. AI sent també preocupació per les notícies de morts a mans de membres de les forces de seguretat en ocasió de manifestacions organitzades per protestar contra la mineria i el recentment ratificat tractat de lliure comerç. En el seu Memoràndum, AI insta el govern de Guatemala a investigar els atacs i les amenaces contra els defensors de drets humans, a assegurar que els activistes puguin realitzar el seu treball sense por de represàlies i a reconèixer la legitimitat del treball de defensa dels drets humans. El Memoràndum subratlla també els greus abusos soferts per les dones a Guatemala. AI ha rebut informació que més de 520 dones van morir de forma violenta durant el 2004. Molts dels cossos de les víctimes presentaven evidència de violació, tortura, desmembrament i mutilació. Segons fonts oficials, la majoria d'aquests casos no han estat investigats. "Aquests casos són només la punta de l'iceberg. El nombre real de morts violentes de dones a Guatemala és probablement superior, ja que existeixen serioses deficiències en l?acumulació i administració de dades i una seriosa falta de coordinació entre les diferents institucions del govern que s'ocupen de la violència contra les dones." "AI insta al govern de Guatemala a dotar de tots els recursos necessaris i accelerar les investigacions penals sobre homicidis de dones, així com a modernitzar i reformar els serveis forenses, perquè les violacions i altres formes de violència sexual siguin documentades rigorosament i s'iniciïn les corresponents investigacions." El Memoràndum posa igualment de relleu les violacions dels drets humans comeses en el context de les disputes sobre terres, principalment entre comunitats rurals pobres i terratinents rics. Segons xifres de l'ONU, en els primers sis mesos del 2004 es van realitzar 31 desallotjaments de comunitats rurals, més de la meitat dels quals van ser violents. Les accions realitzades pels membres de les forces de seguretat van dur en molts casos a abusos com pallisses, crema de cases i destrucció d'efectes personals. "El desallotjament de comunitats amb demandes legítimes solament provocarà més violacions dels drets humans. Les autoritats Guatemalenques han de concentrar-se a millorar el respecte dels drets laborals, assegurar l'accés a la justícia per a tots sense distinció per estatus econòmic, enfortir mecanismes no violents de resolució de conflictes i garantir l'aprovació d'un Cadastre legalment vinculant." En el seu Memoràndum, AI expressa a més la seva preocupació per les implicacions per als drets humans de la implementació del Tractat de Lliure Comerç signat entre altres països de l?Amèrica Central, inclosa Guatemala, la República Dominicana i els Estats Units d'Amèrica (TLC), en particular en relació al dret a la salut. Amb la prohibició durant cinc anys de l'ús de les dades de prova necessàries per aprovar nous medicaments i l'ampliació del període de vigència de les patents, AI sent preocupació que la implementació del CAFTA pugui introduir restriccions a la producció de medicaments genèrics, amb la quals cosa molts guatemalencs podrien veure restringit el seu accés a medicaments essencials. AI insta al govern de Guatemala a garantir que la implementació del CAFTA no afecti negativament els drets humans, especialment el dret a la salut i l'accés a medicaments essencials. (20/04/2005)