Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Estats Units: Amnistia Internacional condemna 21 anys de violacions continuades de drets humans a la badia de Guantánamo

© Alli Jarrar/Amnesty International

La vigília del vint-i-unè aniversari de l'obertura del centre de detenció de la badia de Guantánamo, on els Estats Units ha reclòs gairebé 780 musulmans sense càrrecs ni judici al llarg dels anys, Erika Guevara Rosas, directora per a les Amèriques d'Amnistia Internacional, ha declarat:

“És tràgic que, 21 anys després de l'obertura d'un centre de detenció fora del territori nord-americà destinat específicament a eludir l'Estat de dret, el govern dels Estats Units continuï mantenint reclosos 35 homes en el camp de detenció de la badia de Guantánamo. La majoria d'aquests homes no han estat acusats de cap delicte. Cap d'ells no ha tingut un judici just. Molts dels detinguts han estat torturats.

Les comissions militars creades per jutjar alguns dels detinguts van demostrar ser ineficaces i injustes, ja que van negar als acusats un arbitratge imparcial i l'accés a proves fonamentals. Aquesta situació també ha negat a les víctimes dels atemptats de l’11-S el seu dret a la justícia.

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha d'esmenar finalment aquest error. El seu govern ha de transferir tots els detinguts restants que no han estat acusats de delictes a països on estiguin fora de perill i on es respectin els seus drets humans. En els casos en què existeixin proves admissibles suficients conforme al dret internacional per a processar-los per delictes internacionalment reconeguts, això ha de fer-se mitjançant una resolució judicial justa, sense recórrer a la pena de mort.

Guantánamo continua sent una taca indeleble en l'historial dels Estats Units. Transcorregudes més de dues dècades des de la seva obertura, el president Biden ha de tancar finalment aquest capítol i garantir que no es repeteix.”