Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Equador: davant la manca de protecció de l'Estat, defensores de drets humans arrisquen la vida per l'Amazones

defensora de les amazones
Patricia Gualinga © Amazon Watch/Caroline Bennett
La manca de capacitat i de voluntat política de les autoritats equatorianes per a garantir la protecció i investigar de manera adequada i efectiva els atacs i amenaces contra defensores del medi ambient posa en risc les seves vides, i les d'altres persones que protegeixen les Amazones enfront d'interessos polítics i econòmics vinculats a projectes extractius de gran escala en territoris indígenes.

“No ens aturaran”. Equador: Justícia i protecció per a les Dones Amazòniques defensores de la terra, el territori i el medi ambient Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda i Margoth Escobarcol·lectiu Dones Amazòniques

Erika Guevara Rosas

Salomé Aranda

Autoritats no assumeixen responsabilitatLenín MorenoDiana Salazarposar fi a aquesta greu situació i garantir justícia i protecció per a les Dones Amazòniques i qualsevol persona que defensi els drets humans a l'EquadorErika Guevara Rosas