Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

COVID-19: La decisió ministerial de l'OMC sobre drets de propietat intel·lectual no estableix normes que podrien salvar vides

© Renata De Souza

En resposta a la decisió ministerial de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) respecte a l'Acord sobre els ADPIC, Tamaryn Nelson, investigadora d'Amnistia Internacional sobre drets econòmics, socials i culturals, ha declarat:

"Han transcorregut més dos anys des de l'inici de la pandèmia de COVID-19 i l'OMC encara no ha dut a terme els canvis necessaris per garantir que totes les persones tenen accés a productes sanitaris que salven vides quan més els necessiten. La decisió de l'OMC suposa que probablement a centenars de milions de persones de països en desenvolupament se'ls segueixi negant l'accés a molts d'aquests productes".

"És improbable que aquesta decisió canviï significativament la situació actual de l'accés global a les vacunes contra la COVID-19. I el fet que a hores d'ara de la pandèmia l'OMC hagi decidit posposar sis mesos la decisió sobre l'ampliació de l'acord perquè abasti els diagnòstics i les teràpies demostra la seva manca de connexió amb la realitat".

Aquesta decisió no és només una resposta buida a la COVID-19, sino que transmet el missatge que els drets de la propietat intel·lectual estan per sobre dels drets a la salut i a la vida

Tamaryn Nelson, Amnistia Internacional

"Aquesta decisió no és només una resposta buida a la COVID-19, sinó que transmet el missatge que els drets de propietat intel·lectual estan per sobre dels drets a la salut i a la vida. Després de més de 18 mesos de debat, l'OMC ha perdut l'oportunitat d'utilitzar el seu poder per establir unes normes de comerç globals que salvin vides, i ha establert un preocupant precedent per a la cooperació internacional en futures emergències de salut pública".

Informació complementària

L'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç (ADPIC), de l'OMC, estableix unes normes mínimes per a moltes formes de propietat intel·lectual, com els drets d'autor, les marques, les patents, la informació no divulgada (inclosos els secrets comercials i les dades de proves) i les pràctiques anticompetitives.

Com els drets de propietat intel·lectual poden suposar un obstacle per a l'accés oportú a productes sanitaris que salven vides, l'Acord sobre els ADPIC inclou salvaguardes (les anomenades "flexibilitats") perquè els Estats puguin modificar la seva legislació i prendre certes mesures per abordar les emergències de salut pública, per exemple emetre llicències obligatòries que permetin a una empresa fabricar medicaments que salven vides sense tenir en compte les normes sobre propietat intel·lectual.

Amb la pandèmia de COVID-19 s'ha posat en qüestió si les "flexibilitats" són eficaces per abordar les necessitats mundials urgents, atès que solen aplicar-se país per país, cas per cas i medicament per medicament i els seus requisits de presentació d'informes són complexos.

A l'octubre de 2020, l'Índia i Sud-àfrica van presentar una proposta d'exempció temporal (IP/C/W/669) de determinades disposicions de l'Acord sobre els ADPIC que permetria als països fabricar amb més facilitat les seves versions de productes per combatre la COVID-19. Tot i comptar amb el suport de més d'un centenar de països, la proposta s'ha estancat per l'oposició d'un reduït nombre de països rics:

En la 12ª Conferència Ministerial de l'OMC (MC12), celebrada del 12 al 17 de juny de 2022, es va debatre i al final es va aprovar un nou esborrany de decisió ministerial, promoguda per la directora general de l'OMC (WT/MIN(22)/W/15), però basada en gran mesura en propostes de la Unió Europea. En comptes d'una exempció de les proteccions de la propietat Intel·lectual, la decisió ofereix determinats aclariments sobre les actuals "flexibilitats" i proporciona una limitada excepció de cinc anys a la restricció d'exportacions de vacunes contra la COVID-19.