Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Cal posar fi a la violència i violacions greus de drets humans contra persones refugiades afganeses

© /AFP via Getty Images

Amb motiu del Dia Mundial dels Refugiats, membres de l'Aliança pels Drets Humans a Afganistan s'uneixen per retre homenatge a les persones refugiades en tot el planeta. Retem homenatge a la seva fortalesa i valentia després d'haver-se vist obligades a fugir dels seus països d'origen per escapar de conflictes i persecució. Reconeixem les profundes penalitats que han suportat i reafirmem el nostre compromís de fer sentir les seves veus i defensar els seus drets. L'Aliança pels Drets Humans recorda a la comunitat internacional la seva obligació de fer efectiu i protegir el dret a sol·licitar asil, el dret a la vida i altres drets humans fonamentals de les persones refugiades afganeses en virtut del règim internacional de drets humans.

La crisi de refugiats de l'Afganistan és una de les situacions de refugi més prolongadses del món. En l'actualitat, més de 6 milions de persones afganeses han estat expulsades de casa seva o del seu país pel conflicte, la violència i la pobresa. D'aquestes, 3,5 milions estan desplaçades a l'interior de l'Afganistan, i 2,6 milions viuen en altres països. Aquestes xifres s'han vist agreujades per la presa del poder pels talibans a l'agost de 2021 i la greu crisi humanitària a què l'Afganistan s'enfronta avui dia. Les conseqüències de la situació han estat especialment devastadores per a dones, nenes i nens, que representen el 80% de les noves persones desplaçades del país, perquè s'enfronten a riscos més grans de protecció, com ara separació familiar, estrès psicològic i trauma, explotació i violència de gènere.

Els drets de les persones refugiades són drets humans fonamentals. La Convenció sobre els Refugiats de 1951 i el seu Protocol de 1967 protegeixen els drets de les persones refugiades. Això inclou el dret a no ser expulsat excepte en determinades condicions estrictament definides; el dret a no ser sancionat per entrar il·legalment en un Estat; el dret a treball, habitatge, educació, assistència humanitària, ajuda humanitària pública, llibertat de religió, accés al sistema de justícia, llibertat de circulació dins del territori, i a rebre documents d'identitat i de viatge.

Malauradament, moltes persones refugiades afganeses, per exemple a l'Iran, el Pakistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Malàisia i Turquia, no gaudeixen dels drets que els reconeix el dret internacional. Segueixen fent front a brutalitat, violència, maltractaments i expulsions sumàries. Pateixen discriminació i tenen dificultats per accedir a serveis bàsics, educació, treball, documents d'identitat i de viatge. En els pitjors casos, poden ser objecte de detencions arbitràries, sancions i deportació forçada.

Sentim consternació davant l'augment del nombre d'incidents de violència i violacions greus de drets humans que sofreixen persones refugiades afganeses. Davant d'abusos tan cruels, molt governs ignoren el patiment d'unes persones que necessiten protecció internacional, especialment les dones i els nens i nenes.

Els Estats han de complir els seus compromisos i respectar els drets humans fonamentals, inclòs el dret a la vida i el dret a sol·licitar asil. Instem als Estats a:

 • Ratificar la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats de 1951 i el seu Protocol de 1967.
 • Prendre totes les mesures necessàries per garantir la sortida segura de l'Afganistan de totes les persones que sofreixen les accions dels talibans i d'altres parts. Això inclou garantir que els passos fronterers romanen oberts, s'accelera l'expedició de visats, es dona suport per a evacuacions, i s'ofereix suport a reubicació i reassentament.
 • Posar fi immediatament a la devolució de persones refugiades afganeses i atendre la crida de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) a suspendre la devolució de nacionals i exresidents habituals, inclosa tota persona la sol·licitud de la qual d'asil hagi estat rebutjada, fins que la situació al país s'estabilitzi en grau suficient -d'acord amb una avaluació independent de la situació dels drets humans- i hagin millorat de forma significativa la seguretat, l'Estat de dret i la situació dels drets humans a l'Afganistan per permetre la tornada en condicions de seguretat i dignitat.
 • Permetre que totes les persones sol·licitants d'asil afganeses accedeixin a un sistema d'asil clar, transparent i operatiu, presentin una sol·licitud de protecció internacional i sol·licitin reassentament.
 • Proporcionar a les persones en situació d'especial risc, com ara defensors i defensores dels drets humans, periodistes, lidereses i activistes dels drets de les dones i persones LGBTIQ+, suport pràctic immediat a tots els nivells, inclusivament mitjançant canals diplomàtics i polítics, amb mesures de protecció específiques i reforçades per a defensores dels drets humans i dones periodistes. Utilitzar la seva influència, fins i tot en els àmbits econòmic, polític o religiós, per garantir el compliment de les esmentades demandes.

Manifestem la nostra solidaritat amb les persones afganeses, tant al país com a l'exili.

 •     Amnistia Internacional
 •     Human Rights Watch
 •     Freedom House
 •     Freedom Now
 •     Federació Internacional dels Drets Humans (FIDH)
 •     MADRE
 •     Organització Mundial contra la Tortura (OMCT)