Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Israel / TPO: Les forces armades israelianes han de garantir la seguretat de la població civil durant l'operació terrestre a l'est de Rafah

© Anadolu via Getty Images

Davant la notícia que les forces armades israelianes han ordenat a més de 100.000 residents, en la seva majoria persones internament desplaçades, que “evacuïn” barris sencers de l'est de Rafah mentre que ja han començat les seves operacions militars a la zona, Erika Guevara Rosas, directora general d'Investigació, Incidència, Política i Campanyes d'Amnistia Internacional, ha manifestat:

“L'última ordre de ‘evacuació’ emesa per l'exèrcit israelià només 24 hores abans d'iniciar una incursió terrestre a l'est de Rafah arriba immediatament després del bombardeig intensificat a la governació del sud i ha estat precedida d'amenaces durant mesos de llançar una operació terrestre a gran escala a Rafah, que agreujarà encara més el patiment indescriptible de la població palestina a Gaza”.

“En una iniciativa cruel i inhumana que ja il·lustra els catastròfics efectes d'aquesta operació en la població civil, els tancs israelians han llançat una incursió terrestre en el costat palestí del pas de Rafah, bloquejant una via essencial per a fer arribar l'ajuda humanitària a una població ja afectada per la fam i en perill de genocidi”.

“Tots els Estats han de pressionar Israel perquè suspengui immediatament les seves operacions terrestres a Rafah i garanteixi l'accés sense traves a l'ajuda humanitària en compliment de la seva obligació de prevenir el genocidi, com va reiterar el Tribunal Internacional de Justícia el 28 de març de 2024”.

Tots els Estats han de pressionar a Israel perquè suspengui immediatament les seves operacions terrestres en Rafá i garanteixi l'accés sense traves a l'ajuda humanitària en compliment de la seva obligació de prevenir el genocidi

Erika Guevara Rosas, Amnistia Internacional

“A més, les forces armades israelianes han d'anul·lar l'ordre que van donar a la població civil de ‘evacuar’ l'est de Rafah fins que en puguin garantir la seguretat, cosa que és força improbable sota els intensos atacs militars perpetrats per Israel sense descans des de fa set mesos a tota la Franja de Gaza.”

Les “zones segures” ampliades que proposen els fulletons de les forces armades per a la reubicació de civils manquen de les condicions bàsiques per a garantir una vida segura i digna. Algunes zones de Khan Yunis on ordenen desplaçar-se a la població civil ja han sofert destrucció massiva per bombardejos israelians i han quedat inhabitables. La major part de la població resident a qui es va ordenar —una vegada més— “evacuar” la zona ja havien sofert múltiples desplaçaments des d'octubre de 2023.

La població palestina de Gaza són éssers humans, no peons per ser moguts sobre un tauler d'escacs al desig de les autoritats israelianes. Una vegada i una altra, la noció que les persones civils desplaçades poden estar fora de perill en alguna zona de Gaza ha resultat ser una fal·làcia, ja que les forces armades israelianes han atacat zones prèviament designades com a segures”.

Com a potència ocupant, Israel té l'obligació de garantir la seguretat de la població palestina a la Franja de Gaza ocupada, que ha de ser protegida en virtut del dret internacional humanitari, la qual cosa inclou la provisió de serveis i subministraments necessaris per a la seva supervivència. Israel no només ha persistit a incomplir aquesta obligació, sinó que a més ha continuat obstaculitzant la provisió d'aquests serveis a la població civil de Gaza per part d'organismes humanitaris de l'ONU i les organitzacions internacionals d'ajuda humanitària des de 2007”, ha afirmat Erika Guevara Rosas.

“En absència de garanties per al retorn segur dels residents a casa seva —fins i tot en zones al nord de Wadi Gaza— com estableix el dret internacional humanitari, les repetides ordres d'evacuació són il·legítimes segons el dret internacional i poden constituir trasllat forçós. Només un alto el foc immediat i sostingut per totes les parts pot posar fi al patiment generalitzat de la població civil i restablir una certa confiança en el valor universal del dret internacional.”

Informació complementària

El 13 d'octubre, les forces armades israelianes van emetre la primera ordre de “evacuació” massiva adreçada a la població civil de Gaza, que ordenava a 1,1 milions de persones residents al nord de Wadi Gaza desplaçar-se cap al sud en el termini de 24 hores. Des de llavors, gairebé el 90% de la població gaziana ha sofert desplaçament almenys en una ocasió. Una nova onada de desplaçaments massius a Rafah, enmig de bombardejos incessants, no farà sinó empitjorar aquesta catàstrofe humanitària causada per l'ésser humà. L'última ordre de “evacuació” als residents de l'est de Rafah es va emetre l'endemà d'un atac amb morters reivindicat per Hamàs que va matar quatre soldats israelians prop del pas fronterer de Kerem Shalom.