Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Polònia ha de posar fi al règim d'aïllament de Pablo González i alliberar-lo a l'espera de judici

Imatge: Twitter
  • Demà es compleix un any de la detenció del periodista espanyol a Polònia.

Un any després de la detenció del periodista espanyol Pablo González a Polònia, a 13 quilòmetres de la frontera d'Ucraïna, quan es trobava fent la seva feina informativa, Amnistia Internacional torna a mostrar la seva preocupació per les condicions de la seva detenció en règim d'aïllament i en demana la posada en llibertat a l'espera de judici.

Pablo González va ser acusat d'espionatge i es troba reclòs en règim d'aïllament des del 28 de febrer de 2022. Encara que González ja pot tenir contacte regular amb el seu advocat i ha estat visitat pel cònsol espanyol a Polònia, no va comptar amb assistència lletrada d'ofici fins a 16 dies després de la seva detenció. Tampoc va tenir un advocat de lliure elecció fins a dos mesos després. No obstant això, encara avui no se li permet tenir un contacte directe i regular amb la seva família, ni tan sols per telèfon o videotrucada. Només se li ha permès tenir una visita de la seva dona al novembre de 2022.

Normativa internacional sobre condicions de reclusió

El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (art. 9.2) així com el Conveni Europeu de Drets Humans (art 5.2) estableixen que qualsevol persona ha de ser informada com més aviat millor dels motius de la seva detenció, així com de tots els seus drets per a poder impugnar-la. A més, les persones acusades de delictes penals per regla general no han de romandre sota custòdia a l'espera de judici. Per contra, reconeixen explícitament la posada en llibertat de la persona estant subjecta a garanties per a comparèixer en el judici com la llibertat sota fiança o l'obligació de presentar-se davant les autoritats.

La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i el Conveni Europeu de Drets Humans, afirmen que el dret a l'assistència lletrada es configura a més com un dret a una representació efectiva i no només en  la simple presència d'un advocat. Els advocats defensors, inclosos els d'ofici, han d'actuar amb llibertat i diligència, de conformitat amb la llei i amb les normes i principis ètics de la professió jurídica. L'accés a assistència lletrada en les primeres fases del procés i de la investigació judicial és especialment important per a garantir un procés amb les degudes garanties.

Pel que fa a les condicions de detenció, les persones sota custòdia tenen dret a notificar a un tercer que han estat arrestades o detingudes i on es troben recloses. Els detinguts tenen dret a accedir sense demora als seus familiars, advocats, metges, a un funcionari judicial i, si el detingut és estranger, a personal consular o a una organització internacional competent. Els drets dels detinguts a comunicar-se amb el món exterior i a rebre visites són salvaguardes fonamentals contra les violacions de drets humans, inclosa la tortura o altres maltractaments i la desaparició forçada.

Les persones detingudes, incloses les que es troben sota custòdia policial o a la presó preventiva a l'espera de judici, han de rebre totes les facilitats raonables per a comunicar-se amb els seus familiars i amistats i rebre visites. En el cas de Pablo González no s'haurien complert aquestes condicions per part de les autoritats penitenciàries.

Finalment, negar les visites pot ser equivalent a un tracte inhumà. El Tribunal Europeu ha reconegut que les lleis o reglaments insuficientment precisos que permeten restriccions no raonables de les visites familiars violen el dret a la vida privada i familiar.

Informació addicional

Amnistia Internacional ha escrit al Fiscal General polonès expressant aquestes preocupacions sobre les condicions de reclusió de Pablo González i demanant sigui posat en llibertat abans del judici sense rebre resposta. Alhora, està en contacte amb família i advocats del periodista espanyol, posant-se a la seva disposició per a defensar els drets humans de l'acusat, i també amb les autoritats espanyoles.