Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Acabat el judici oral, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez han de ser posats en llibertat provisional

REUTERS/Javier Barbancho

Des que va tenir notícia del seu ingrés a la presó, Amnistia Internacional ha manifestat en repetides ocasions que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart havien de ser posats en llibertat immediatament. Ara, la conclusió del judici oral al Tribunal Suprem és el moment per revisar la seva situació de presó provisional i procedir a excarcerar-los. Tots dos es troben en presó provisional des del 16 d'octubre de 2017. Els tribunals espanyols han denegat la seva posada en llibertat en nombroses ocasions.L'organització ha remès una carta a Fiscalia insistint-hi una vegada més, i lamenta que, amb data d’ahir, informés negativament en contra de l’excarceració de Jordi Sànchez.

En les seves actuacions de l’11 d'abril i el 14 de maig de 2019, el Tribunal Suprem es va referir al desenvolupament del judici oral com «un element de ponderació indispensable» que aconsellava descartar la llibertat de Jordi Sànchez, i reconeixia que qualsevol mesura cautelar privativa de llibertat «s'orienta, precisament, a assegurar la presència del processat durant el desenvolupament del judici oral».

Pel que fa a Jordi Cuixart, la sentència del Tribunal Constitucional de 7 de maig de 2019, que va desestimar el seu recurs d'empara contra les resolucions que van denegar-ne la petició de llibertat provisional, va assenyalar que en aquestes resolucions es va tenir en compte la proximitat temporal del judici oral, en línia amb la jurisprudència constitucional, que reconeix com una finalitat legítima de la presó provisional assegurar la presència de l'imputat en el judici.

Amnistia Internacional alerta que, segons els estàndards internacionals de drets humans, com més s’allarga la presó provisional, més necessitat hi ha d'un examen rigorós que determini si segueix sent necessària i proporcionada.

L'organització ha assenyalat en repetides ocasions que en cas de demostrar-se que van convocar manifestants els dies 20 i 21 de setembre de 2017 amb la finalitat d'impedir una operació policial lícita, això podria ser objecte de retret penal. No obstant això, la resposta per part de les autoritats no pot suposar una restricció excessiva i desproporcionada de drets humans com són els d’expressió i de reunió pacífica. Amnistia Internacional ja ha expressat preocupació per la naturalesa dels tipus penals -rebel·lió o sedició- dels quals se'ls acusa. Per aquesta raó Amnistia Internacional demana que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart siguin posats en llibertat provisional.

Informació addicional

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, com a ciutadans particulars i presidents d'organitzacions de la societat civil en el moment dels fets que s'han jutjat, tenien dret a organitzar i promoure reunions pacífiques en suport al referèndum i a la independència de Catalunya. Encara que el dret internacional dels drets humans permet als Estats imposar algunes restriccions a l'exercici del dret a la llibertat d'expressió amb determinades finalitats legítimes, com protegir l'ordre públic o la seguretat nacional, les autoritats han de demostrar que aquestes restriccions són necessàries i proporcionades a l'objectiu perseguit, cosa que no ha passat en aquest cas.

A més, segons el dret internacional, les restriccions de la llibertat d'expressió «per exercir la seva funció protectora [...] han de ser l'instrument menys intrusiu dels que permetin aconseguir el resultat desitjat». Aquest requisit de proporcionalitat implica que les sancions penals, en particular les que porten a privació de llibertat, poden constituir una restricció desproporcionada del dret a la llibertat de reunió pacífica i d'expressió. Per això, la presentació de càrrecs penals greus contra membres de la societat civil que organitzen o promouen aquest tipus de reunions és una mesura excessiva i desproporcionada.

El cas dels ex alts càrrecs i el seguiment del judici

Amnistia Internacional demana que, d'acord als estàndards internacionals, la presó provisional dels ex alts càrrecs catalans se sotmeti igualment a revisió judicial. Aquesta petició no suposa en cap cas una valoració sobre la seva responsabilitat penal.

L'organització ha observat totes les sessions del judici celebrat en el Tribunal Suprem a Madrid. Aquesta feina d'observació és habitual en el treball de l'organització, i la sol desenvolupar en diferents països i situacions.

Fins que no s'emeti sentència, Amnistia Internacional no farà pública la seva valoració sobre el judici.