Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Unió Europea: L'acord sobre el pacte migratori provocarà un “augment del patiment"

© REUTERS / Kacper Pempel

“Les reformes acordades avui per la UE sobre el pacte sobre migració i asil faran retrocedir durant decennis el dret d'asil europeu i provocaran més patiment humà”, ha declarat Amnistia Internacional.

L'acord polític aconseguit avui sobre una sèrie de propostes legislatives reformarà la política de migració i asil de la UE mitjançant un conjunt de reglaments que regulen la resposta dels Estats a les persones que arribin a Europa. El pacte, que han aconseguit avui la Comissió Europea, el Consell de la UE i el Parlament Europeu, reduirà els drets de les persones en moviment.

“Aquest acord farà retrocedir durant decennis el dret d'asil europeu. El seu resultat probable és un augment del patiment en cada pas del viatge dels qui busquin asil a la UE. Des de la forma en què els països no pertanyents a la UE tractin a aquestes persones, l'accés d'aquestes a l'asil i al suport jurídic a la frontera europea, fins a la seva recepció dins de la UE, aquest acord està concebut per a dificultar l'accés de les persones a la seguretat”, ha declarat Eve Geddie, directora de l'Oficina d'Amnistia Internacional davant les Institucions Europees.

“El pacte causarà gairebé amb seguretat que més gent sigui detinguda de facto a les fronteres de la UE, incloses famílies amb menors d'edat i persones en situacions de vulnerabilitat. Es reduiran les salvaguardes per als qui sol·licitin asil a la UE i més persones seran canalitzades a través de procediments deficients de concessió d'asil a la frontera en lloc de rebre una avaluació justa i completa de les seves sol·licituds”.

“El pacte sobre migració tampoc secunda de manera concreta als Estats als quals arriben primer a Europa com Itàlia, Espanya i Grècia. En lloc de prioritzar la solidaritat mitjançant reubicacions i reforçant els sistemes de protecció, els Estats podran limitar-se a pagar per a reforçar les fronteres exteriors o finançar a països de fora de la UE per a impedir que la gent arribi a Europa”.

L'acord aconseguit avui també permet que els països decideixin excloure's d'un ampli ventall de normes d'asil de la UE en èpoques d'augment d'arribades i en cas del que denomina “instrumentalització” de migrants o “força major”. Aquestes exempcions podrien, en la pràctica, fer que s'incompleixin les obligacions internacionals contretes en virtut del dret internacional dels drets humans i del refugiat. En afeblir una resposta humana comuna a persones que necessiten protecció, les posen en perill de patir violacions greus de drets humans i podrien normalitzar mesures d'emergència desproporcionades a les fronteres europees, establint un perillós precedent per al dret d'asil a tot el món.

Alhora, l'acord reforça la dependència de la UE d'Estats situats fora de les seves fronteres per a gestionar la migració, aprofitant acords recents amb Albània, Líbia, Tunísia i Turquia. En comptes d'invertir en una acollida digna dins de la UE i d'ampliar les vies segures i regulars per a permetre que la gent aconsegueixi la protecció a Europa sense fer trajectes perillosos, això constitueix un pas més per a externalitzar el control de les fronteres i eludir les responsabilitats europees de protecció de les persones refugiades.

“Amnistia Internacional porta temps demanant a les institucions i als Estats membres de la UE que posin els drets humans en el centre de les negociacions sobre les reformes de l'asil a la Unió. No obstant això, després d'anys de complexes negociacions, la UE corre ara el risc d'entrar inadvertidament en un sistema que necessita encara més reformes que l'actual”.

“El pacte no resoldrà els problemes urgents que pateixen els sistemes d'asil a la UE, com la infrainversió en sistemes d'asil i acolliment, les devolucions sumàries il·legítimes i sovint violentes, les polítiques que neguen el dret d'asil i la impunitat a les fronteres de la Unió. Sense un compromís renovat de fer complir la legislació de la UE i de garantir la rendició de comptes per devolucions sumàries i altres violacions de drets, el pacte no servirà per a millorar les proteccions dels qui sol·liciten asil a Europa ni millorarà la resposta comuna europea a la migració. Continuem demanant a la UE que abordi aquestes documentades violacions de drets i prengui mesures per a garantir una resposta conforme als drets humans, sostenible i dotada de recursos als qui arriben a les fronteres europees”.

Informació complementària

El Parlament Europeu i el Consell de la UE han aconseguit avui un acord polític sobre diversos textos clau del nou pacte sobre migració i asil, com el Reglament sobre Procediments d'Asil, el Reglament sobre la Gestió de l'Asil i la Migració, el Reglament de Control, el Reglament relatiu a les Situacions de Crisis i de Força Major, i el Reglament Eurodac. No obstant això, les converses a nivell tècnic continuaran fins a febrer de 2024 i s'espera que l'adopció formal es produeixi abans de les eleccions al Parlament Europeu de juny de 2024.