Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

UE: Les reformes del Pacte sobre Migració i Asil posaran persones en un perill més gran de patir violacions de drets humans

Sol·licitants d'asil en la ruta balcànica / Foto:Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

La vigília de la votació final en el Parlament Europeu del Pacte sobre Migració i Asil de la Unió Europea, que tindrà lloc el 10 d'abril, Amnistia Internacional adverteix que les reformes introduïdes posaran a persones en un perill més gran de patir  violacions de drets humans.

“És més clar que mai que aquest Pacte sobre Migració i Asil de la UE farà retrocedir durant decennis les lleis europees sobre l'asil, provocarà més patiment i posarà a més persones en perill de sofrir violacions de drets humans en cada pas del seu trajecte”, ha manifestat Eve Geddie, directora de Treball d'Incidència i directora de l'Oficina d'Amnistia Internacional davant les Institucions Europees.

“Des que es van proposar per primera vegada aquestes reformes el 2020, cada pas de les negociacions ha suposat un empitjorament del resultat final: ha afeblit les proteccions i l'accés a l'asil per a la població en moviment, han augmentat les detencions i les retencions a les fronteres i s'ha intensificat la transferència de responsabilitats a països de fora d'Europa. El Pacte no millorarà en absolut la resposta d'Europa a les persones que necessiten protecció”.

“El Parlament Europeu hauria de fixar un nivell més elevat per a una política comuna d'asil humana i sostenible. No obstant això, aquest paquet de propostes amenaça vergonyosament de sotmetre més persones, incloses famílies amb nens, a detencions de facto a les fronteres de la UE, en negar-los una avaluació completa i justa de les seves necessitats de protecció. La proposta a més obrirà la porta a noves mesures d'emergència que posaran incomptables persones en perill de patir devolucions sumàries, detencions arbitràries i misèria a les fronteres europees”.

“Aquestes propostes venen acompanyades de creixents esforços per transferir la responsabilitat de la protecció de les persones refugiades i el control de fronteres a països de fora de la UE: per exemple, els recents acords amb Tunísia, Egipte i Mauritània, o els intents per externalitzar a Albània el processament de les sol·licituds d'asil. Aquestes pràctiques amenacen amb atrapar a persones en Estats en els quals els seus drets humans correran perill, fer a la UE còmplice dels abusos que puguin cometre's i comprometre la capacitat europea de defensar els drets humans més enllà del bloc.”

Informació complementària

Està previst que la votació final en el Parlament Europeu de diverses normatives que posen en perill el Pacte sobre Migració i Asil tingui lloc dimecres 10 d'abril a les 17h. Les propostes s'adoptaran formalment quan el Consell Europeu les hagi aprovat, abans de juny de 2024. S'espera que la nova legislació entri en vigor i estigui plenament operativa dos anys després, per a juny de 2026.