Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Espanya: la desescalada no ha de deixar desemparat el personal sanitari en el país del món amb més contagis en el sector

Urgències de l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid / REUTERS/Juan Medina
  • Tot i que s'han produït millores en l'accés a EPIs, continua augmentant la xifra de contagis entre el personal sanitari, i Espanya continua sent el país del món amb més contagis en el sector: 42.111 casos, el 75% de les quals, dones.
  • Amnistia Internacional exigeix test generalitzats de detecció i materials de protecció adequats, en nombre i qualitat, transparència sobre dades de contagiats, morts i recuperats d'aquest personal i prioritzar la protecció del personal d'atenció primària, que pot córrer més risc de contagi durant la desescalada.

Avui s'instaura oficialment la fase zero de desescalada (fase 1 en algunes regions), per mitjà de la qual s'aniran rebaixant les mesures de confinament que s'han pres per fer front a la crisi sanitària provocada pel coronavirus a Espanya, un dels països on ha colpejat més fort i que ja porta més de 217.466 contagis i 25.264 morts.

Per Amnistia Internacional, és fonamental que aquesta desescalada es dugui a terme assegurant la protecció del personal sanitari en un país que ostenta el trist títol de ser el que més nombre de contagis suporta entre els qui es troben en primera línia del virus. Amb 42.111 casos, un 75% dels quals en dones, l'organització lamenta que, tot i que s'han produït millores en l'accés als equips de protecció pels i les treballadores de la salut, els 4.527 nous casos reportats en l'última setmana, mostren com el personal sanitari encara s'ha d'enfrontar a situacions que els posen en perill, com la reutilització de materials, l'ús d'uns altres que no respecten la normativa europea de qualitat, la falta de màscares, etc.

"Ens preocupa que estiguem començant a normalitzar situacions arriscades per al personal sanitari, que són els qui ens protegeixen davant d'aquesta pandèmia. No podem oblidar que el més òptim ha de ser poder comptar amb un equip de protecció individual (EPI) nou per atendre cadascun dels pacients i que tots els professionals tinguessin materials de protecció, perquè poden estar atenent pacients asintomàtics", assenyala Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional Espanya. "I encara que sabem que cap país pot estar preparat del tot per enfrontar una pandèmia com la que vivim, no podem normalitzar la por. Els i les professionals de la salut no poden viure amb por al fet que se'ls acabin els EPIs, i, menys encara, a contagiar-se o contagiar a altres professionals, pacients o a les seves pròpies famílies", assenyala el director d'AI.

Recomanacions d'organismes internacionals

Així ho advertia també el Comitè Europeu de Drets Socials, que recordava fa només uns dies que, en el context de la pandèmia, els Estats tenen l'obligació d'assegurar que les condicions de treball dels professionals de la salut han de ser sanes i segures, fet que inclou la provisió dels equips de protecció personal que siguin necessaris. Alhora, el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides també ha demanat que els Estats facilitin al personal sanitari la indumentària i els equips de protecció adequats per evitar el risc, ja que són els qui constitueixen la primera línia de resposta a aquesta crisi.

Amb l'inici de la desescalada, Amnistia Internacional assenyala que no només aquesta protecció ha de ser prioritària, sinó que a més s'han de dur a terme mesures de prevenció per a l'eventual risc que hi hagués un segon repunt dels casos de COVID-19.

"Hem d'estar preparats, especialment és necessari reforçar l'atenció primària, protegir als seus professionals, que seguiran tenint un paper essencial durant la desescalada per garantir el dret a la salut a pacients amb COVID-19 i amb altres patologies. A més cal recordar que aquests professionals segueixen realitzant visites a domicilis, que són zones d'alta contagiositat, sense materials adequats que els protegeixin", denúncia Esteban Beltrán.

I és que, segons l'últim informe de l'European Centre for Disease Prevention and Control, Espanya, amb 42.111 contagis entre el personal sanitari, que representen el 21,1% del total dels infectats, és el país amb un major nombre de casos en el sector, davant de la Xina, que només reporta el 3,8% de casos en els treballadors de la salut davant del total de contagis; els Estats Units, amb un 3%; o fins i tot Itàlia, amb el 10%.

Les dones, en primera línia de risc una vegada més

Segons l'últim informe del Centre Nacional d'Epidemiologia, el 75% del personal sanitari amb COVID-19 són dones. Encara que el sector de la salut està constituït en una gran majoria per dones, la veritat és que aquestes, una vegada més, suporten, amb treballs que requereixen més proximitat amb el pacient i per tant més risc, una major càrrega d'aquesta crisi sanitària que les autoritats haurien de tenir en compte.

A Espanya, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat actualitzats fins a 2018, les dones representen una majoria en el sector sanitari, especialment entre les infermeres d'atenció primària (un 78,7%), les d'urgències (un 71,23%), les llevadores (el 93,05% són dones), les auxiliars d'infermeria (94,43%), a pediatria (73,11%) i entre el personal administratiu de centres sanitaris (un 82,44%). També són majoria, encara que en menor mesura, en medicina primària (55,9%) i medicina d'urgències (54,71%).

"Si les dones són les qui estan patint, una vegada més, les pitjors conseqüències d'aquesta crisi sanitària, les seves veus han de ser escoltades i ateses, també a la planificació de la resposta a la COVID-19, tal com recomana ONU Dones", assenyala Marta Mendiola, responsable de Drets Econòmics, Socials i Culturals en Amnistia Internacional Espanya.

Segons ONU Dones, a nivell mundial, les dones constitueixen el 70% del personal sanitari, i és més probable que siguin treballadores sanitàries de primera línia, especialment infermeres, llevadores i treballadores sanitàries comunitàries, aquelles que suporten una bretxa salarial de gènere del 11% en aquest sector. A Espanya, segons l'última enquesta de l'INE sobre estructura salarial, en relació a les activitats sanitàries i de serveis socials, els homes guanyen un 42% més de mitjana que les dones és a dir, gairebé 10.000 euros a l'any (33.735 euros enfront de 23.839).

Malgrat ser majoria en el sector, les dones sovint no es veuen reflectides en les decisions nacionals o mundials sobre la resposta al coronavirus. ONU Dones ha fet una crida als Estats a "fer una atenció explícita al paper de les dones com a treballadores sanitàries de primera línia, a la seva salut, les seves necessitats psico-socials i a l'entorn laboral". Segons assenyala l'organisme, a més, "l'equip de protecció personal ha de ser de la grandària adequada per a les dones, ja que s'ha comprovat que les màscares i bates que s'han dimensionat utilitzant la grandària "predeterminada per a l'home", que se sol utilitzar en el disseny i la producció, deixen les dones més exposades.

També el Comitè de Nacions Unides per a l'Eliminació de la Discriminació contra la dona (Comitè CEDAW) ha recordat que els Estats han d'abordar l'impacte desproporcionat de la pandèmia en la salut de les dones, exposades a un major risc de contreure la COVID-19 com a conseqüència, entre altres aspectes, de la seva excessiva càrrega en la cura dels fills a casa i dels familiars malalts o d'edat avançada, així com la seva elevada representació en el personal sanitari. Els Estats part han de fer front al major risc per a la salut de la dona mitjançant mesures preventives i assegurant l'accés a la detecció i el tractament primerencs de COVID-19. A més, han de protegir a les treballadores sanitàries i a altres treballadores de primera línia contra el contagi a través de mesures com la difusió de la informació de precaució necessària i el subministrament adequat d'equips de protecció personal, així com el suport psico-social.

"Tenim un personal sanitari esgotat en el qual les infermeres, el 80% dones, a més de les obligacions professionals que tenen, els toca moltes vegades fer un treball de cura invisibilizado a casa", considera María José García, infermera i portaveu del Sindicat d'Infermeria SATSE. "Necessitem cuidar el nostre personal sanitari perquè no torni a sobrecarregar-se i per a això és fonamental que comptin amb els equips de protecció individuals suficients i la realització de proves de diagnòstic", afegeix.

Accés a tests generalitzats

L'organització denuncia a més que el personal sanitari a Espanya no està tenint accés de manera generalitzada a test de detecció, malgrat que aquest és un sector prioritari que hauria d'accedir a una prova que confirmi si estan contagiats o no.

El Comitè DESC de Nacions Unides exigeix que els estats garanteixin que totes les persones treballadores estiguin estar protegides dels riscos de contagi en el treball. No obstant això, en la Guia d'actuació enfront de COVID-19 en els professionals sanitaris i sociosanitaris del Ministeri de Sanitat no s'inclou encara la realització de PCR (per les seves sigles en anglès de "Reacció en Cadena de la Polimersa", les proves més completes per a la detecció del virus) generalitzats a tot el personal. Únicament s'inclouen referències a l'accés a PCR de personal sanitari amb símptomes o en el cas d'haver tingut contactes sense EPI amb algun pacient amb COVID. Això pot resultar perillós ja que pot haver-hi professionals de la salut contagiats però assimptomàtics que continuïn treballant, constituint un risc de convertir-se en vectors de propagació del virus.

Amnistia Internacional demana que es garanteixi l'accés de manera generalitzada als PCR de tot el personal sanitari, amb símptomes o no, i que es compti amb la informació de quan el tindran.

Així ho assenyalen també la majoria dels i les expertes que indiquen que la realització de proves massives en el personal sanitari, tant simptomàtic com assímptomàtic, permet reduir el risc de transmissió, i és fonamental en un context de desescalada com el que ens trobem a partir d'ara.

Necessitat de dades i transparència

L'accés a la informació sanitària també és una part essencial del dret a la salut. Totes les persones i comunitats afectades tenen dret a informació clara, accessible, oportuna i significativa sobre la naturalesa i el grau de l'amenaça a la seva salut.

És per això que, davant aquest camí cap al que s'ha denominat "nova normalitat", l'organització demana que les autoritats aportin dades actualitzades sobre el nombre de persones contagiades, mortes i recuperades entre el personal sanitari, en un moment especialment perillós per a aquest sector, i que aquestes dades estiguin desagregades per sexe, per tipus de professional i de centre. És a dir, que es realitzi una radiografia d'on hi ha més risc de contagi que orientarà millor la distribució de material de protecció.

No obstant això, l'Ordre Ministerial del passat 16 d'abril sobre remissió d'informació al Ministeri de Sanitat, demana a les comunitats autònomes informació sobre nombre de professionals confirmats i el mitjà de confirmació si ha estat per PCR o test d'anticossos, però no exigeix un desglossament de les dades, tan importants per a una resposta eficaç de la crisi sanitària.

Amnistia Internacional demana a les autoritats actuar de manera coordinada amb les diferents comunitats autònomes i fixar criteris homogenis entre elles per reportar dades referides al personal sanitari.

Més informació

Amnistia Internacional té en marxa una campanya, en la qual han participat més de 33.000 persones, per exigir més reforç de la protecció del personal sanitari. Aquí pots trobar tota la informació que Amnistia Internacional ha publicat sobre coronavirus.