Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Assemblea General de l'ONU: Els Estats han de reconèixer que els nostres drets depenen d'un medi ambient saludable

© Don Arnold/Getty Images

El 28 de juliol, l'Assemblea General de l'ONU examinarà una resolució sobre el reconeixement universal del dret a un medi ambient saludable. La resolució va ser presentada per una coalició diversa d'Estats membres de l'ONU, com a reconeixement dels costos humans i econòmics de l'acceleració del canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i la contaminació tòxica.

“Dijous vinent, el món observarà amb atenció com els Estats membres de l'ONU declaren públicament quina és la seva postura sobre el futur del planeta. És clar que un medi ambient saludable és un requisit previ per al gaudi de tots els altres drets humans: no hi haurà llibertat ni igualtat quan visquem en un món abrasat, enfonsat i tòxic”, ha manifestat Chiara Liguori, investigadora i assessora d'Amnistia Internacional sobre Justícia Climàtica.

“Els incendis forestals, les sequeres i les inundacions que en l'actualitat estan causant commoció i sofriment a tot el món són només un avançament de la distopia que podem esperar si no canviem de rumb. Amnistia Internacional demana a tots els Estats que demostrin el seu compromís de protegir el medi ambient i de defensar tot l'espectre de drets humans donant suport a aquesta resolució en l'Assemblea General.”

“Els Estats que planegen oposar-s'hi han de ser conscients que estan a punt de perdre permanentment la seva credibilitat i autoritat sobre qüestions relacionades amb el clima. Els Estats que han intentat diluir el text de la resolució també s'arrisquen a situar-se fermament en el costat erroni de la història".

La resolució ha comptat amb el suport de nombrosos organismes de l'ONU, organitzacions de la societat civil i organitzacions que representen pobles indígenes. Resulta encoratjador que desenes d'Estats hagin indicat el seu suport en copatrocinar formalment la resolució.

L'any passat, el Consell de Drets Humans, compost per 47 membres, va adoptar una resolució similar en què reconeixia que un medi ambient net, segur, saludable i sostenible és un dret humà universal. Aquell va ser una fita que va proporcionar un fort impuls moral als i les activistes contra el canvi climàtic a tot el món. L'afirmació d'aquest dret en l'Assemblea General —un òrgan que representa als 193 Estats membres de l'ONU— demostraria que existeix una voluntat política inequívoca i generalitzada de protegir els drets humans davant de la catàstrofe mediambiental.

“Una resolució de l'Assemblea General en aquest sentit seria un mitjà de pressió sobre els Estats que encara no han reconegut en la seva legislació el dret a un medi ambient saludable perquè ho facin”, ha manifestat Chiara Liguori. “També proporcionaria una nova eina per als qui defensen els drets ambientals, que treballen incansablement per protegir la resta de la humanitat de l'impacte de la destrucció mediambiental.”