> Principal > Recursos > Textos > La Declaració Universal i la poesia

Drets humans i poesia. Suggeriments didàctics

"Les paraules, en poesia, prenen  una força especial. Poden expressar sentiments, pensaments profunds, emocions, opinions, idees polítiques. Amb la poesia aprenem a reflexionar, activem la memòria, afavorim l'expressió oral. I això ho hauríem de poder fer de forma natural, sense artificis ni activitats costoses d'anàlisi mètric. Ho hauríem de fer senzillament pel plaer de llegir i escoltar poesia." Montserrat Bertran (1)

Les possibilitats de la poesia a l'aula són moltes. Ja sigui de manera directa i lúdica o, sense oblidar aquesta part lúdica, de maneres més treballades. Per exemple, a través de la contextualització de l'obra, de l'anàlisi de la rima i la mètrica, de l'elaboració de nous poemes (fets de forma lliure o a partir d'unes determinades pautes), de la traducció de poemes en altres idiomes, etc.

La poesia és una eina més al nostre abast per promure el coneixement i la interiorització dels drets humans, i l'hem d'aprofitar. Amb aquesta finalitat, hem recollit alguns suggeriments.


Coses que es poden fer a totes les edats amb una poesia

Coses que es poden fer al voltant de la poesia Més possibilitats Cançons


Coses que es poden fer per treballar els drets humans a través de la poesia (a més de les anteriors)

Comentar una de les poesies de la recopilació sobre la Declaració Universal

Comentar, en conjunt, les poesies de la llista Buscar altres poesies per a un o diferents articles Fer poesies sobre articles concrets (o sobre un altre tema relacionat amb els drets humans) Il.lustrar els treballs anteriors amb dibuixos Hi ha diferències entre les poesies d'homes i de dones? Comentar cançons que hagin adquirit protagonisme polític Més possibilitats: activitats de la  Guia d'Educació relacionades amb la poesia i l'elaboració de textos Frases que es poden comentar ----
(1) Adaptació del text de Montserrat Bertran publicat a: aulaliquida.com/fer-present-la-poesia-a-laula/ (2015)

A l'hora d'elaborar aquesta pàgina també hem consultat els següents enllaços (2015). Hi podreu trobar més idees:

- Poesia i educació. www.mallorcaweb.com/magpoesia/escola/poesiaalescola.html
- Técnicas para trabajar la poesía en el aula. www.neuronilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=299/86
- La poesía en la escuela. lapiceromagico.blogspot.com.es/2011/02/la-poesia-en-la-escuela.html
- Técnicas para construir poemas. www.juandevallejo.org/lectora_files/poesia.pdf
- Fem poesia. espurna.ning.com/profiles/blogs/fem-poesia
- La poesía en el aula. www.educa.jcyl.es/profesorado/es/recursos-aula/recursos-infantil-primaria/
poesia-aula.ficheros/105812-Poes%C3%ADa%20en%20el%20aula.pdf
 


torna a l'inici