principal | objectius | materials | recursos | temes | documents | contacte | mapa
Recursos
Consulta també l'apartat de materials.
Notícies, literatura, poesies i drets humans. / Textos útils per a organitzar activitats
Cine i drets humans. / Propostes didàctiques i llistes de pel.lícules
Música i drets humans. / Suggeriments i fitxes de cançons
Humor gràfic i drets humans. / Recopilació d'acudits i propostes d'activitats
Arts plàstiques i drets humans. / Galeries d'imatges i propostes d'activitats
Calendari. / Dates apropiades per a fer coincidir amb les activitats proposades
Cartells. / Sobre Amnistia Internacional i els drets humans

40è aniversari d'Amnistia Internacional a Espanya. 40 recursos per a l'EDH
Cursos de formació i recursos autoformatius
Enllaços a altres webs

L'aprenentatge cooperatiu i els materials d'aquest web

--Si feu servir algun d'aquests materials o recursos, us agrairem que ens expliqueu la vostra experiència i que ens feu els suggeriments que us semblin oportuns per tal de tenir-los en compte i poder-los millorar.
--Materials i recursos: consideracions generals sobre la seva utilització.
--Materials i recursos d'altres entitats: consideracions sobre la seva divulgació.

 Inici