Principal > Materials > Guia >
Guia d'educació en drets humans - Inici

Propostes basades en l'expressió corporal i la dramatització
Cançons, poemes, textos i coreografies 


Informació general sobre les propostes d'aquest apartat sobre expressió corporal i la dramatització