AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > recursos
 Recursos
Consulta també l'apartat de materials.
Notícies, literatura i drets humans

Textos útils per a donar suport o contextualitzar activitats
Cine i drets humans
Llista de pel.lícules interessants i algunes propostes didàctiques
Música i drets humans
Una forma atractiva de motivar l'alumnat
Humor gràfic i drets humans
Recopilació d'acudits i propostes d'activitats
Arts plàstiques i drets humans
Reproduccions de pintures i gravats relacionats amb la pena de mort i la tortura
Calendari
Dates apropiades per a fer coincidir amb les activitats proposades
Cartells
Sobre Amnistia Internacional i els drets humans

40è aniversari d'Amnistia Internacional a Espanya. 40 recursos per a l'EDH
Cursos de formació i recursos autoformatius
Enllaços a altres webs
Bibliografia
L'aprenentatge cooperatiu i els materials d'aquest web 

--Si feu servir algun d'aquests materials o recursos, us agrairem que ens expliqueu la vostra experiència i que ens feu els suggeriments que us semblin oportuns per tal de tenir-los en compte i poder-los millorar.
--Materials i recursos: consideracions generals sobre la seva utilització.
--Materials i recursos d'altres entitats: consideracions sobre la seva divulgació.

torna a l'inici