AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > documentació
 Documentació
La Declaració Universal dels Drets Humans
Orígens i contingut. La declaració i els pactes. Els drets humans en l'actualitat 
La Convenció sobre els Drets de l'Infant
Text de la Convenció, orígens, contingut, funcionament 
Teories i definicions sobre els drets humans
A través de les cites de diferents autors
Documents sobre drets humans
Documents de les Nacions Unides, històrics, d'Amnistia Internacional...
Història dels drets humans

Història de la infància
Els drets de les dones al llarg dels segles
Història de la pena de mort
Història de la tortura