AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > recursos > calendari
 Calendari: dates assenyalades
A l'hora d'organitzar activitats relacionades amb els drets humans (a les escoles, instituts, esplais, associacions, etc.) de vegades és bo tenir en compte i fer-les coincidir amb algun dels diferents "Dies Internacionals" de les Nacions Unides.
També poden ser útils amb aquesta mateixa finalitat alguns aniversaris.
Es poden tenir en compte tant a l'organitzar activitas puntuals d'un dia, per exemple les suggerides a les Quatre propostes didàctiques, com de cara a activitats de més llarga durada, com una setmana, mes o trimestre dels drets humans, la solidaritat, la pau...
O utilitzar-les de referents durant tot el curs, com en la proposta Escoles pels drets humans.
En alguns casos, s'inclou un enllaç a les propostes sobre el tema disponibles a aquest web, o a informació complementària externa.

Pàgina de les Nacions Unides amb el calendari de dies internacionals: www.un.org/spanish/events/calendario
Informació sobre les diferències entre els Dies Internacionals i Dies Mundials


torna a l'inici