Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 
 Humor gràfic i drets humans  > pàgina principal
 Propostes didàctiques índex guia propostes annexos
"Tant els bamun como els bamileké diuen que els colors de les rialles són el groc brillant i el verd."
Mario Satz, "El bambú y la risa"
Propostes d'activitats
Les següents propostes es presenten més com un conjunt d'idees i suggeriments que com unes activitats perfectament pautades. Independentment que es puguin aplicar tal com estan descrites, també es poden combinar o redissenyar, en funció del material i el temps disponibles, del perfil de l'alumnat i la motivació dels docents. 

Abans de començar: Exposició de cartells


Acudits-cartell
Anàlisi d'un acudit
Anàlisi de recopilacions temàtiques d'acudits
Manipulació de vinyetes
Il·lustració de la Declaració Universal dels Drets Humans
Anàlisi de l'humor gràfic als mitjans de comunicació
Quina mena d’humor? Anàlisi de la programació televisiva
Humor i drets humans en el web del centre
El riure
Estereotips, prejudicis i discriminació - 1
Estereotips, prejudicis i discriminació - 2
En contra de
Dret a l'humor
Propostes incloses en la Guia d'educació:
  -Memes per transformar el món
  -Drets humans i humor gràfic

Recursos i activitats complementàries
Consulta l'apartat d'annexos
Propostes d'altres organitzacions o autors
Estereotips de la marginació (ACSUR - Las Segovias)
 
"El sentit de l'humor és sentit de la finalitat, i això és, alhora, essencial en l'educació. L'educador necessita, primer de tot, saber quina és la finalitat de la seva acció, perquè només així sap utilitzar eficaçment els mitjans que disposa, i sap fins i tot trobar nous mitjans. Li és essencial a l'educador tenir un sentit profund de la finalitat per no caure en un parany mortal que Buchíer anomenava "adoració del mètode". Educar no és conèixer bé els mètodes educatius, sinó tenir sentit de la finalitat i poder, així, convertir els mitjans en mètodes educatius. La metodologia educativa pot aconsellar una acció, però si la realitat n'aconsella una altra, l'educador prudentment desatendrà la metodologia. I ho farà amb sentit de l'humor, amb alegria; sabent-se riure d'aquesta metodologia que estimava tant."
Ricardo Yepes Stork, "Fundamentos de antropología", Pamplona 1996
.