Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 
 Humor gràfic i drets humans  > pàgina principal
 Propostes didàctiques índex guia propostes annexos
"L'humor i la sabiduria són les grans esperances de la nostra cultura."
Konrad Z. Lorenz

Presentació general
Justificacions
Models d'humor
Dimensió cognitiva
Precaucions
Un món millor
Segona part
L'acudit útil
Humor blanc
La sàtira
Humor negre
La caricatura
Intenció educativa
Sentit de l'humor
Recapitulació
 

Guía rápida

Tens tres opcions:
1) Si t'avorreixen les presentacions, salta directament a les propostes.
2) Segueix abans un petit recorregut introductori (és l'opció que recomanem).
3) Si dubtes, llegeix un resum de la introducció (a continuació, en aquesta mateixa pàgina), i decideix si amplies la informació o passes directament a les propostes.
Resum
Presentació:

Possibilitats de l'humor gràfic en l'ensenyament dels drets humans. 
Continuació d'un tipus de dinàmiques bastant habituals dins del món educatiu: el treball a partir d'il·lustracions o fotografies com a via de reflexió i sensibilització sobre un tema determinat.
>> més informació
Algunes justificacions:
L'humor és un component fonamental de l'educació. 
L'ensenyament dels drets humans és compatible amb l'humor. 
Si volem construir un món millor, l'humor és un bon aliat.
>> més informació
Cuando parlem d'humor, de què parlem?
Parlem d'un model determinat: 
--que serveixi per estimular el desig de millorar aquest món en què vivim. 
--que fomenti la solidaritat i l'empatia.
--que no es base a ridiculitzar, ferir o menysprear.
>> més informació
Dimensió cognitiva de l'humor
Els estudis sobre l'humor coincideixen que aquest té una dimensió cognitiva: permet o facilita l'accés al coneixement.
>> més informació
Precaucions: la utilització assenyada de l'humor
Un ús inadequat pot arribar a ser contraproduent, en transmetre la idea que no es pretén treballar a fons i de debò.
>> més informació
Un món millor
L'humor com a eina de transformació social.
>> més informació
Segona part
Resum de la primera part i presentació de la segona.
>> més informació
L'acudit útil
L'acudit útil s'ha de caracteritzar per la seva capacitat d'afavorir una reflexió sobre els principis continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans.
>> més informació
Humor blanc
La possibilitat d'utilitzar-lo com una subtil eina d'anàlisi humana i social.
>> més informació
La sàtira
Els límits de la sàtira: perills i possibilitats.
>> més informació
Humor negre
Acceptació i rebuig.
Els canvis a través del temps i de la geografia dels gustos socials en relació a l'humor.
>> més informació
La caricatura
En les seves versions més agressives la caricatura pot ser motiu de reflexió sobre la seva aportació a la millora o el deteriorament de les relacions.
>> més informació
Intenció educativa
Qualsevol manifestació humorística (o presumptament humorística) pot ser usada amb intenció educativa.
>> més informació
El sentit de l'humor
La importància del sentit de l'humor en la vida quotidiana. 
El sentit de l'humor com la capacitat de saber riure's d'un mateix, de no prendre's massa seriosament. 
>> més informació
Recapitulació
Com treure el millor partit d'aquests recursos
>> més informació
propostes
>> índex de les propostes