Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 
 Humor gràfic i drets humans  > pàgina principal
 Propostes didàctiques índex guia propostes annexos
"Allí on la serietat acostumava a oposar resistència, sovint ajudava una broma."
Platón
Annexos
Recopilació de cites breus sobre l'humor

Textos per fer servir eventualment en alguna de les propostes
Elaboració d'acudits gràfics; suggeriments
Elaboració de recopilacions pròpies.

Continuació d'algunes activitats: altres materials
Activitat complementària: censura i llibertat d'expressió.
Altres propostes d'Amnistia Internacional (adequades per combinar-les amb alguna de les propostes d'aquestes pàgines):

Regala les teves paraules
Accions Urgents
Xarxa d'escoles pels drets humans.
Bibliografia

Glossari (DLC)
Definicions: acudits, tires i còmics
Origen del projecte
Altres possibilitats; còmics i elaboració de materials didàctics
.