AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > materials > materials d'AI > la Declaració Universal > article 30
 La Declaració Universal dels Drets Humans. Suggerimets didàctics
Article 30. Prohibició de suprimir els drets anteriors
presentació | índex | següent article

Res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un Estat, a un grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar actes que tendeixin a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats que s'hi enuncien.
  • Algú pot estar interessat en suprimir tots o algun dels drets de la Declaració Universal? Per què? 
  • Hi ha alguna circumstància en la qual pugui ser legítim suprimir temporalment algun dret? Raonar la resposta i, en cas afirmatiu, especificar a quins drets podria afectar la mesura. 
  • Segons les normes internacionals de drets humans alguns drets no poden ser derogats sota cap circumstància, quins? 
  • Això vol dir que hi ha uns drets més importants que uns altres? Com es concilia això amb l'afirmació que tots els drets de la Declaració Universal són interdependents i indivisibles? 
  • Buscar informació sobre els drets eventualment derogables i inderogables del propi país. 
  • En ocasions els drets no es poden suprimir per la senzilla raó que abans no s'han reconegut: buscar informació sobre drets reconeguts en la Declaració Universal que no ho siguin en alguns països (el dret a l'orientació sexual en països amb legislacions homòfobes, el dret a l'educació de les dones en altres països, el dret a la llibertat d'expressió, etc.). 
  • Alguns països utilitzen l'argument del "relativisme cultural" (la necessitat de respectar les característiques religioses i culturals de cada societat) per a qüestionar el contingut de la Declaració Universal, justificant així la limitació d'alguns drets. Opinar sobre aquesta postura. 
  • Els drets humans es consideren universals, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles i indivisibles. Definir cadascuna d'aquestes característiques. 
  • Algun dels drets de la Declaració Universal no és reconegut o respectat en el propi centre escolar o en el veïnat? 
  • A qui li correspon la defensa dels drets humans i treballar per a aconseguir un món en el que siguin efectius per a tothom? Ordenar de major a menor importància: els governs, els organismes internacionals, les ONG, els centres d'ensenyament, les persones grans, tota la ciutadania, inclosos els nens i les nenes, altres col·lectius o persones (especificar-los).
Proposta inclosa en els "Materiales para la educación en Derechos Humanos", Ararteko, 2000:
La Declaració i la realitat

Es tracta que els alumnes estiguin pendents durant, per exemple, una setmana, dels diaris, les notícies de la televisió, la ràdio... i fer un llistat amb les violacions dels drets humans que s'han produït durant aquesta setmana, tant a la província o comarca com a nivell internacional: quin article s'ha violat, en quin país s'ha produït, què fa la comunitat internacional per a solucionar-ho o pal·liar-ho, s'ha organitzat algun tipus d'ajuda referent a això en la ciutat... 
Una altra alternativa seria visitar l'hemeroteca de la biblioteca pública per a buscar informació. 
Amb tots aquestes dades s'haurà de fer una petita reflexió per escrit, més o menys d'una pàgina, sobre les conclusions que es treuen de l'estudi de la realitat i d'aquest últim article de la Declaració. 

Per a l'alumnat:

Qüestions: 

- Hi ha una diferència clara entre les violacions de Drets Humans de la teva ciutat i les de la resta del món? 
- Què podem fer perquè es compleixin íntegrament i a tot el món els drets humans? 
 

Materials complementaris
Consulta a l'apartat de materials complementaris els diferents recursos disponibles.
 


vuelve al inicio