Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Turquia: les persones refugiades no han de pagar el preu del joc polític

Foto: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Després de les informacions que Turquia està deixant que sol·licitants d'asil surtin del seu territori i mirin d'entrar en la Unió Europea, particularment a Grècia i Bulgària, el director adjunt d'Investigació d'Amnistia Internacional, Massimo Moratti, ha afirmat:

"El que estem veient a les fronteres terrestres i marítimes de Turquia amb la UE és que s'està tornant a utilitzar la gent que sol·licita asil com a peons en un joc polític letal, predictible conseqüència de l'acord entre la UE i Turquia".

"Els Estats membres de la UE han de fer molt més per compartir la responsabilitat sobre les persones sol·licitants d'asil que arriben a Turquia, utilitzant el suport econòmic i garantint vies d'accés segures a Europa".

"Grècia i Bulgària han de garantir l'accés al seu territori dels qui busquen protecció, i els guàrdies de fronteres han d'abstenir-se de fer un ús excessiu de la força contra les persones que es concentren a la frontera, a se'ls ha de permetre l'entrada mitjançant els passos fronterers oficials, independentment que tinguin o no documents vàlids de viatge. Els països amb fronteres exteriors de la UE han de mantenir-se oberts per a les persones refugiades passos fronterers suficients, ben situats i segurs".

"A més, la Comissió Europea ha de coordinar urgentment el suport que puguin necessitar Grècia i Bulgària per garantir que les persones sol·licitants d'asil tenen accés a uns procediments de recepció i asil adequats. Els Estats membres de la UE han d'assumir la part de responsabilitat que els correspon".