Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Som un moviment global, independent i democràtic, amb més de 7 milions de socis i sòcies, activistes i simpatitzants que es prenen la justícia com una cosa personal. Treballem perquè totes les persones puguin gaudir dels drets humans.

Amb el rigor de les nostres investigacions i la independència de qualsevol govern, ideologia política, interès econòmic o creença religiosa, un dels nostres senyals d'identitat és l'activisme.

Els i les nostres activistes s'organitzen principalment en Grups Locals que actuen en el seu àmbit territorial. En l'àmbit estatal, les Seccions s'ocupen de desenvolupar el treball a cada país, de mantenir relacions institucionals amb autoritats, donar suport i coordinar el treball de l'activismes i atendre els socis i sòcies de l'organització.

El nostre Secretariat Internacional, amb oficina central a Londres i oficines regionals a diferents ciutats de l'Àfrica (Tunis, Dakar, Nairobi, Johannesburg), l'Amèrica Llatina (Mèxic), Àsia (Hong Kong) i el Pròxim Orient (Beirut), coordina el treball d'investigació sobre violacions dels drets humans en el món. També dissenya les campanyes i les prioritats d'acció i mobilització global. El seu màxim responsable és el Secretari General, actualment Kumi Naidoo.

L'Assemblea Global és l'òrgan suprem de representació global. És una assemblea anual de delegats i delegades, persones voluntàries en la seva majoria, que representen les diferents oficines d'AI d'arreu del món. Els delegats/ades decideixen democràticament quins afers cal abordar i com fer-ho. També elegeixen una  Junta Directiva Internacional, formada per persones voluntàries que es presenten a aquests càrrecs de manera altruista. Aquesta Junta és el nostre màxim òrgan de govern internacional entre assemblees.

I a Catalunya i Espanya?

Amnistia Internacional Espanya compta, a finals de 2018, amb més de 86.000 socis i sòcies i prop de 2.400 activistes repartits, la seva majoria, en 130 agrupacions locals, autonòmiques i universitàries. També compta amb una Xarxa d'Escoles pels Drets Humans que mobilitza més de 38.000 estudiants i amb una Xarxa d'Accions Urgents, amb més de 65.000 persones, que s'activa quan algú, en algun lloc del món, es troba en situació de risc extrem.

A més, prop de mig milió de ciberactivistes col·laboren habitualment firmant les nostres peticions a governs, autoritats o empreses a través del nostre web, i mig milió més de persones formen la nostra comunitat a les xarxes socials, on interactuem i mantenim una conversa permanent sobre drets humans i les nostres accions i campanyes per sumar més suports.

L'Assemblea General Federal  (AGF) és l'òrgan màxim de l'organització a Espanya. Es reuneix anualment a finals d'abril i està formada per tots els socis i sòcies, que tenen dret a vot. S'hi aproven els temes més rellevants, com la memòria d'activitats, les prioritats de treball, els comptes o els pressupostos. També s'elegeixen els i les representants del Comitè Executiu Federal, l'òrgan màxim de govern de l'organització entre assemblees. Està format per set socis/es que no reben cap remuneració: Arancha Vicario (presidenta), Virginia Rodríguez (vicepresidenta), Blas Crespo (tresorer), Roberto Gil (vicetresorer), Iñaki Hernando (secretari) i, com a vocals, Isabel García y María Ramírez. Enguany l'AGF s'ha celebrat a Ourense (Galícia) i la de l'any vinent (2020) tindrà lloc a Donostia - Sant Sebastià (País Basc).

A més, disposem d'altres òrgans de control, assessorament i debat. Entre els quals el Consell General Federal (CGF),espai anual de debat i aprenentatge per als grups d'activistes de l'organització. Es reuneix anualment a Madrid.

El Secretariat Estatal de l'organització està situat a Madrid. La seva funció és donar suport i coordinar la feina tècnica d'Amnistia Internacional a Espanya. Està integrat per personal contractat, inclòs un director (Esteban Beltrán), i activistes voluntaris, que col·laboren organitzats en Equips o de manera individual.

Amnistia Internacional Catalunya (AIC) és una associació sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia que forma part d'Amnistia Internacional Espanya com a estructura federada des de 1994. Des del seu àmbit d'actuació (Catalunya), contribueix a les estratègies i objectius proposats per l'organització per promoure el respecte dels drets humans arreu del món. AIC compta, a finals de 2018, amb més de 17.000 socis i sòcies, 18 grups locals, d'acció i universitaris i un grup especialitzat (Educació).

AIC col·labora amb els Secretariats estatal i internacional en l'elaboració d'informes i el treball reactiu i de seguiment de denúncies sobre violacions i abusos als drets humans a Catalunya. A més, duu a terme accions d'incidència en els òrgans d'administració i decisió política (Parlament, Generalitat i ens locals) i de promoció i educació dels drets humans en tots els àmbits. L'Assemblea General de socis i sòcies d'AIC es reuneix anualment a principis d'abril i aprova plans d'acció i pressupostos. També elegeix el Comitè Executiu, format actualment per: Maria del Carmen Ramírez (presidenta), Sabina Puig (vicepresidenta), Quim Ruiz (tresorer), i com a vocals, Ona Anglada, Blanca Hernández, Antoni Adrover, Aída Pérez, Julie Boulanger i Maria Darder. L'Assemblea 2019 va tenir lloc a Granollers (Vallès Oriental).

L'oficina d'AIC està situada a Barcelona. Està integrada per personal contractat, inclosa una coordinadora (Adriana Ribas), i activistes voluntaris.

Som una associació sense ànim de lucre declarada d'Utilitat Pública, i aquests són els nostres Estatuts:

És millor encendre una espelma que maleir la foscor

Dita de Confuci

Socis/es d'AI Espanya a l'Assemblea General Federal 2019 a Ourense
Socis i sòcies d'Amnistia Internacional a l'Assemblea General Federal 2019 a Ourense (Galícia)

Els qui avui senten una sensació d'impotència poden donar suport a Amnistia Internacional i ajudar-la a defensar la llibertat i la justícia

Peter Benenson, fundador d'AI

Acció d'Amnistia Internacional Catalunya a la platja de la Barceloneta (Barcelona) el 2015