Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Qatar: les noves lleis que protegeixen treballadors migrants, un pas en la direcció correcta

Foto: Amnesty International

Les autoritats de Qatar han fet un important pas en la protecció dels treballadors i treballadores migrants en aprovar dues lleis que podrien donar un cop precís a l'abusiu sistema de patrocini (kafala), però si Qatar desitja realment posar fi a l'explotació laboral és fonamental que aquestes mesures legislatives s'apliquin íntegrament, segons Amnistia Internacional.

L'emir de Qatar ha abolit avui les restriccions perquè els treballadors i treballadores migrants canviïn de feina sense el permís dels qui els contracten i ha introduït un salari mínim mensual de 1.000 rials de Qatar, més complements bàsics en alguns casos.

"Durant massa temps, les lleis que prohibeixen als treballadors i les treballadores canviar de feinasense el permís de les seves entitats ocupadores, així com els baixos salaris generalitzats, han deixat els treballadors migrants a Qatar a mercè d'ocupadors abusius. Acollim amb satisfacció l'entrada en vigor d'aquestes noves lleis, i demanem ara a les autoritats de Qatar que s'assegurin que s'apliquen ràpida i adequadament", ha declarat Steve Cockburn, director de Justícia Econòmica i Social d'Amnistia Internacional.

Si l'aplicació es fa segons el que s'ha promès, l'eliminació de les restriccions perquè els treballadors canviïn de feina hauria de facilitar que fugin dels abusos

Steve Cockburn, Amnistia Internacional

"Si la seva aplicació es duu a terme segons el que s'ha promès, l'eliminació de les restriccions perquè els treballadors i treballadores canviïn de treball hauria de facilitar que fugissin dels abusos. Es tracta d'un senyal esperançador que potser el país estigui anant per fi en la direcció correcta. Demanem a Qatar que avanci, amb reformes com eliminar el càrrec de "fugida", per garantir la plena protecció dels drets de tots els treballadors i treballadores".

L'emir de Qatar va anunciar ambdues lleis de reforma l'octubre de 2019 i avui han estat promulgades.

La primera abolirà el "certificat de no objecció", que impedeix que treballadors i treballadores migrants canviïn de feina sense el permís de les entitats ocupadores. En virtut de la nova llei, podran deixar la seva feina avisant per escrit amb un mes d'antelació si han treballat per a l'entitat ocupadora durant menys de dos anys, o dos mesos si la seva relació laboral ha estat més llarga. El treballador o treballadora no haurà de pagar aquestes despeses i la sol·licitud de trasllat serà tramitada pel Ministeri de Treball.

No obstant això, malgrat aquestes reformes, les entitats ocupadores poden seguir denunciant per "fugida" els treballadors que hagin deixat la seva feina sense permís, i també segueixen sent responsables de renovar i cancel·lar els seus permisos de residència, tot la qual cosa els atorga encara un considerable poder sobre ells.

La segona llei de reforma introdueix un salari mínim mensual de 1.000 rials de Qatar (275 dòlars nord-americans), més complements de 300 rials per a aliments i 500 per a allotjament si no els proporciona l'empresa. Aquest salari s'aplica a tots els treballadors i treballadores, fins i tot als domèstics, que anteriorment havien estat exclosos de les mesures de reforma. El 2019, l'OIT va dur a terme un estudi per assessorar sobre l'establiment d'un salari mínim. Encara que l'estudi no s'ha fet públic, notícies aparegudes l'any passat en els mitjans de comunicació suggerien que l'organització havia recomanat un salari mínim d'almenys 1.250 rials.

El nou salari mínim substitueix un altre provisional de 750 rials introduït el 2017, encara que alguns països ja havien negociat salaris mínims més elevats per als seus nacionals a través d'acords bilaterals. Als treballadors nepalesos ja se'ls pagaven 900 rials mensuals, i als filipins, 1.4000 rials.

"Si bé el nou salari mínim millorarà els ingressos d'alguns dels treballadors pitjor pagats de Qatar, la quantitat establerta segueix sent baixa. Perquè realment suposi un canvi hauria de ser revisat amb regularitat i anar-se incrementant progressivament a fi de garantir condicions justes i favorables", ha afirmat Steve Cockburn.

"Cal que vagi acompanyat d'actuacions molt més fermes contra entitats ocupadores que no paguen adequadament als seus empleats o fins i tot que no els paguen. A fi de garantir el dret de tota persona a un nivell de vida adequat, Qatar també ha d'actuar en les tarifes de contractació il·legals que deixen moltes persones migrants en una situació de servitud per deutes".

"Aquestes reformes són una novetat positiva, però les autoritats de Qatar han de fer molt més per acabar amb l'abús sistemàtic dels treballadors i treballadores migrants. Amb l'entrada en vigor d'aquestes noves lleis, demanem a Qatar que apliqui sòlids mecanismes d'inspecció i presentació de denúncies que permetin als treballadors i treballadores víctimes d'abusos de drets humans accedir ràpidament a la justícia i obtenir reparació".