Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Pakistan: les execucions a la forca són actes d'una crueltat incomprensible

Davant l'adopció d'una resolució en la Cambra baixa del Parlament del Pakistan en la qual es demana l'execució pública a la forca de les persones condemnades per abús sexual i assassinat de menors d'edat, Omar Waraich, director adjunt d'Amnistia Internacional per a Àsia meridional, ha declarat:

"L'abús sexual i l'assassinat de nens i nenes s'expliquen entre els crims més horribles, però la pena de mort no és cap solució. Les execucions públiques són actes d'una crueltat inconcebible, i no tenen cabuda en una societat que respecta els drets humans".

"Les autoritats han de dedicar les seves energies a donar als nens i nenes del Pakistan la protecció que tant necessiten mitjançant polítiques i procediments enèrgics de salvaguarda abans que es cometin els abusos, promulgant lleis contra els abusos sexuals i exigint que retin comptes els perpetradors d'abusos contra menors en judicis justos sense recurs a la pena de mort".

"Les execucions, siguin públiques o privades, no serveixen per fer justícia. Són actes de venjança i no hi ha proves que tinguin un efecte dissuasori excepcional. Si la vida humana és el que té màxim valor, arrabassar-la és l'acte més baix. L'Estat no ha de perpetuar el cicle de violència matant persones".

Informació complementària

Ali Muhammad Khan, ministre d'Estat per a Afers Parlamentaris, va presentar una resolució davant l'Assemblea Nacional del Pakistan en la qual demanava l'execució pública a la forca de persones declarades culpables d'abús sexual i assassinat de menors d'edat.

La resolució va ser aprovada per majoria, encara que s'hi van oposar alguns ministres del govern, com Shireen Mazari, ministra de Drets Humans, i Fawad Chaudhry, ministre de Ciència i Tecnologia.

Amnistia Internacional s'oposa a la pena de mort en tots els casos sense excepció, independentment de qui sigui la persona acusada, de la naturalesa o les circumstàncies del delicte, de la seva culpabilitat o innocència i del mètode d'execució.