Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Pakistan: les execucions a la forca són actes d'una crueltat incomprensible

Davant l'adopció d'una resolució en la Cambra baixa del Parlament del Pakistan en la qual es demana l'execució pública a la forca de les persones condemnades per abús sexual i assassinat de menors d'edat, Omar Waraich, director adjunt d'Amnistia Internacional per a Àsia meridional, ha declarat:

"L'abús sexual i l'assassinat de nens i nenes s'expliquen entre els crims més horribles, però la pena de mort no és cap solució. Les execucions públiques són actes d'una crueltat inconcebible, i no tenen cabuda en una societat que respecta els drets humans".

"Les autoritats han de dedicar les seves energies a donar als nens i nenes del Pakistan la protecció que tant necessiten mitjançant polítiques i procediments enèrgics de salvaguarda abans que es cometin els abusos, promulgant lleis contra els abusos sexuals i exigint que retin comptes els perpetradors d'abusos contra menors en judicis justos sense recurs a la pena de mort".

"Les execucions, siguin públiques o privades, no serveixen per fer justícia. Són actes de venjança i no hi ha proves que tinguin un efecte dissuasori excepcional. Si la vida humana és el que té màxim valor, arrabassar-la és l'acte més baix. L'Estat no ha de perpetuar el cicle de violència matant persones".

Informació complementària

Ali Muhammad Khan, ministre d'Estat per a Afers Parlamentaris, va presentar una resolució davant l'Assemblea Nacional del Pakistan en la qual demanava l'execució pública a la forca de persones declarades culpables d'abús sexual i assassinat de menors d'edat.

La resolució va ser aprovada per majoria, encara que s'hi van oposar alguns ministres del govern, com Shireen Mazari, ministra de Drets Humans, i Fawad Chaudhry, ministre de Ciència i Tecnologia.

Amnistia Internacional s'oposa a la pena de mort en tots els casos sense excepció, independentment de qui sigui la persona acusada, de la naturalesa o les circumstàncies del delicte, de la seva culpabilitat o innocència i del mètode d'execució.