Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

ONU: governants han d'aprofitar oportunitat històrica per protegir drets de persones migrants

"Els estats que han adoptat el Pacte Mundial sobre Migració (PMM) han de complir la seva paraula i prendre mesures immediates per protegir els drets humans de les persones migrants", ha declarat Amnistia Internacional en el Dia Internacional del Migrant.

El PMM, un acord global per promoure la migració segura, ordenada i regular, serà secundat formalment demà a l'Assemblea General de l'ONU. Amnistia Internacional va fer diverses recomanacions a l'esborrany del text.

"El Pacte Mundial sobre Migració és un pas encomiable per millorar la forma en què la comunitat internacional respon a la migració i, si s'aplica degudament, ha de garantir el respecte i la protecció dels drets de les persones migrants. L'adopció d'aquest pacte demostra que encara és possible que els països cooperin per protegir els drets humans", ha afirmat Perseo Quiroz, responsable del treball d'incidència d'Amnistia Internacional per a les Amèriques.

"Acollim amb especial satisfacció les parts del Pacte que reconeixen el dràstic impacte que tindrà el canvi climàtic en la migració global. Els líders del món han de començar a planificar per garantir que es respecten els drets i la dignitat de les persones expulsades de casa seva pels desastres relacionats amb el clima. El PMM guiarà aquesta conversa en els anys vinents".

Un petit nombre de països, entre els quais hi ha Austràlia, Estats Units, Hongria, Itàlia, Àustria i Polònia, s'han negat a donar suport al PMM.

Aquests països sónresponsables d'alguns dels pitjors abusos contra les persones migrants dels últims anys: els brutals centres de detenció d'Austràlia a l'estranger, la cruel política de separació de famílies de l'administració Trump, la cruel política d'Itàlia de tancar ports i deixar atrapades les persones en un cicle d'abusos a Líbia, i la legislació d'Hongria que penalitza ajudar les persones migrants i refugiades.

"Quan molts governs segueixen perseguint polítiques que demonitzen les persones migrants, correspon ara als països que han adoptat el PMM garantir l'adopció de mesures concretes. Han d'oferir vies segures i legals per a la migració i obrir camí amb un enfocament solidari i just per a les persones en moviment", conclou Perseo Quiroz.