Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Iran: Les autoritats cometen tortura a amputar cruelment la mà a un home

En resposta a una declaració feta ahir per les autoritats iranianes per anunciar que havien amputat la mà a un pres condemnat per robatori en una presó de Sari, localitat de la província septentrional de Mazandarán, el director adjunt d'Amnistia Internacional per a Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica, Saleh Higazi, ha manifestat:

"A l'infligir aquest càstig de crueltat indescriptible, les autoritats han comès tortura, que és un crim de dret internacional. Com Estat part en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i en virtut també del dret internacional consuetudinari, l'Iran té l'obligació legal de prohibir la tortura en totes les circumstàncies i sense excepció.

"Fa molt de temps que s'hauria d'haver reformat el Codi Penal de l'Iran per posar fi a aquesta pràctica atroç. El Parlament iranià ha d'emprendre immediatament reformes per abolir totes les formes de càstig corporal i donar pas a un sistema de justícia penal que dispensi a les persones preses un tracte humà i estigui centrat en la rehabilitació.

En una declaració del 23 d'octubre, el Departament de Justícia de la província de Mazandarán va afirmar que l'amputació de la mà a aquest home era part d'una "política de mesures enèrgiques que aplicava amb severitat i sense titubejos contra els que alteren l'ordre públic i la seguretat i roben fons públics. "Tot i que a l'Iran hi ha des de fa temps un moviment intern que propugna l'abolició d'aquest tipus de penes cruels, inhumanes i degradants, en la declaració s'indicava també que la ciutadania veu amb beneplàcit tals càstigs i espera que s'executin.

"Mutilar i deixar lesionada premeditadament a una persona no és justícia. És un atemptat horrible contra la dignitat humana. És vergonyós que les autoritats intentin presentar aquest càstig com una cosa molt diferent del que realment és: una espantosa forma de tortura ".

Informació complementària

El codi regulador iranià per a l'aplicació de càstigs corporals com l'amputació preveu la presència d'un metge per a l'avaluació i execució de la pena. Aquesta disposició constitueix una violació directa de les directrius ètiques i del dret internacional dels drets humans, que prohibeixen expressament la participació de professionals de la salut en tortures i altres maltractaments.