Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Guatemala: noves iniciatives legislatives amenacen greument els drets humans

L'aprovació de les iniciatives de llei 5377 i 5257, que el Congrés de la República discutirà el dimecres 13 de febrer, posaria en risc els drets humans de milers de persones a Guatemala, ha declarat Amnistia Internacional avui.
“Aquestes iniciatives de llei posen en risc eminent els avanços de l'última dècada en la recerca i enjudiciament dels responsables en casos de violacions de drets humans a Guatemala; aquests avanços han estat possibles gràcies als valents i incasables esforços de les víctimes, els seus representants legals, fiscals i les persones i organitzacions de la societat civil que defensen els drets humans. Amb aquestes lleis també es juga el futur de la lluita contra la impunitat”, ha dit Erika Guevara Rosas, directora per a les Amèriques d'Amnistia Internacional.
La possible aprovació, en tercera lectura, de la iniciativa 5257, que proposa modificar la Llei d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament, constitueix una amenaça per als drets a la llibertat d'expressió i d'associació a Guatemala. Pretén agregar controls excessius i requisits onerosos per al registre i funcionament de les ONG al país. A més, atorga amplis poders al govern per a suspendre definitivament les activitats d'una ONG per causes com la pertorbació de l'ordre públic, un terme ambigu la interpretació del qual podria portar al tancament arbitrari d'organitzacions de la societat civil i a l'aprofundiment de la criminalització a través de la imposició de sancions penals per a aquells defensors de drets humans que les integrin.
Aquestes iniciatives de llei posen en risc imminent els avanços de l'última dècada en la investigació i l'enjudiciament dels responsables en els casos de violacions dels drets humans a Guatemala.
Erika Guevara Rosas, directora per a les Amèriques d'Amnistia Internacional
“En el context de reiterats actes d'estigmatització, campanyes de difamació i altres atacs constants contra les organitzacions i persones defensores de drets humans, tant per part d'actors privats com de les autoritats guatemalenques, la iniciativa 5257 sembla ser un altre intent d'obstaculitzar el treball dels qui treballen per la justícia i els drets humans”, ha expressat Erika Guevara Rosas.
La iniciativa de llei 5377, que entrarà a la seva segona lectura, pretén atorgar una amnistia a les persones acusades de greus crims comesos durant el conflicte armat intern del país, com el genocidi, la tortura i les desaparicions forçades, en violació de les obligacions internacionals contretes per Guatemala de no deixar impunes aquest tipus de fets. La Cort Interamericana de Drets Humans i altres òrgans internacionals de drets humans han reiterat que les amnisties per crims de dret internacional o serioses violacions de drets humans són incompatibles amb les obligacions contretes pels Estats d'investigar, enjudiciar i castigar als responsables d'aquests crims.
Després de dècades d'impunitat, a partir de l'any 2008 van arribar davant la justícia els primers casos de violacions de drets humans comeses durant el conflicte armat intern, que van resultar en la condemna d'almenys 30 antics comandaments militars, comissionats militars i exmembres de les Patrulles d'Autodefensa Civil (PAC) pels delictes de tortura, desaparició forçada, execució extrajudicial, violència sexual i esclavitud sexual.
El projecte de llei 5377 representa una seriosa amenaça per als drets de milers de víctimes del conflicte armat intern de conèixer la veritat i d'obtenir justícia per les atrocitats que elles i les seves famílies van sofrir.
Erika Guevara, directora per a les Amèriques d'Amnistia Internacional
Malgrat els avanços que van significar aquests judicis històrics, avui en dia milers de víctimes continuen esperant justícia a Guatemala. D'aprovar-se el projecte de llei 5377, quedarien suspeses les recerques en curs sobre aquests crims, i en un termini de 24 hores quedarien lliures les persones declarades culpables pels tribunals guatemalencs durant l'última dècada.
“El projecte de llei 5377 representa una seriosa amenaça per als drets de milers de víctimes del conflicte armat intern al país de conèixer la veritat i d'obtenir justícia per les atrocitats que elles i les seves famílies van sofrir. A més, l'alliberament de persones condemnades posaria en greu risc als qui van participar en aquests judicis històrics, incloent les víctimes, testimonis, els seus representants, experts i fiscals, va dir Erika Guevara Rosas.” En lloc d'aprovar les iniciatives 5257 i 5377, que implicarien greus reculades en la lluita per la justícia i els drets humans, Amnistia Internacional fa un anomenat al Congrés de Guatemala perquè garanteixi els drets de les víctimes de violacions de drets humans i un entorn segur i propici per a les persones defensores de drets humans que les acompanyen diàriament.