Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuem pels drets humans a tot el món

Bòsnia: restriccions a llibertat de circulació deixen sense protecció persones refugiades i migrants

Foto: Anadolu Agency / Contributor

La decisió de les autoritats de Bòsnia i Hercegovina d'imposar restriccions a la llibertat de circulació de persones migrants i sol·licitants d'asil atrapades en el país és discriminatòria i temerària, segons Amnistia Internacional.

El 19 d'agost, el Comitè de Coordinació sobre Migració del cantó d'Una-Sana va aprovar mesures per restringir estrictament la llibertat de circulació de les persones refugiades, migrants i sol·licitants d'asil que no estiguessin allotjades en centres oficials de recepció. Es van establir controls de carretera per interceptar autobusos i inspeccionar-ne els ocupants, cosa que també han estat fent grups parapolicials.

"Aquesta decisió de limitar més els drets i llibertats de persones en moviment, ja marginades, no només és il·legítima, sinó que pot ser temerària", ha afirmat Jelena Sesar, investigadora d'Amnistia Internacional sobre els Balcans.

Cal buscar solucions per acomodar i donar suport a milers de persones, en comptes de deixar-les sense protecció i a mercè dels grups parapolicials

Jelena Sesar, Amnistia Internacional

"Les autoritats haurien de buscar solucions per acomodar i donar suport a milers de persones fora dels centres oficials de recepció, en lloc de posar-les en el punt de mira i deixar-les sense protecció i a mercè de grups parapolicials".

Les mesures suposen una repressió total contra les persones migrants i sol·licitants d'asil que estan fora dels centres oficials de recepció en el cantó d'Una-Sana i dels activistes que els donen suport.

Les mesures prohibeixen totalment les noves arribades al cantó, el transport de migrants i sol·licitants d'asil -fins i tot en taxi o mitjans de transport públic., la reunió de migrants i sol·licitants d'asil en llocs públics i el seu allotjament per part de particulars.

La policia ha establert controls de carretera per evitar noves arribades i ha fet batudes en edificis ocupats i habitatges privats, obligant a sortir les persones migrants que les ocupaven sense proporcionar-los un allotjament alternatiu. Mentretant, grups parapolicials autoorganizats han incerceptat autobusos i han fet baixa persones migrants i sol·licitants d'asil, deixant-ne moltes, incloses famílies amb fills, abandonades a la seva sort en una terra de ningú administrativa.

"Si bé el cantó d'Una-Sana ha hagut de suportar una gran pressió per la quantitat de migrants i sol·licitants d'asil que hi ha al seu territori, les mesures arbitràries que restringeixen drets i llibertats tindran com a conseqüència més violacions de drets", ha assenyalat Jelena Sesar.

"Si les autoritats no actuen ràpidament a tots els nivells, inclòs el Consell de Ministres, per trobar instal·lacions adequades en tot el país que puguin acomodar migrants i sol·licitants d'asil, Bòsnia s'enfronta a una imminent crisi humanitària. Aquestes mesures restrictives contra tot un grup són desproporcionades i discriminatòries i han de revocar-se immediatament".